เมื่อกล่าวถึงองค์พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธชินราช หรือหลวงพ่อใหญ่ ขนาดองค์พระมีหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๑ คืบ ๔ นิ้ว (๒.๘๗๕ เมตร) สูง ๗ ศอก (๓.๕ เมตร) หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาเกลี้ยง แห่งเมืองพิษณุโลกถือได้ว่าศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดอีกองค์หนึ่ง

พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย นอกจากที่จะศักดิ์สิทธิ์แล้วยังถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งเลยทีเดียว จึงทำให้เป็นที่นิยมมีผู้เดินทางไปกราบไหว้มากที่สุดเช่นกัน

ด้วยเชื่อกันว่าหากได้มากราบไหว้ขอพรแล้วจะช่วยให้ชีวิตรุ่งเรือง มีโชคลาภ และยังสามารถขอพรในเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้

พระพุทธชินราช

ประวัติ พระพุทธชินราช

จากบันทึกไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าพระพุทธชินราชถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ จาก พงศาวดารเหนือ ได้กล่างอ้างถึงว่า ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ หรือในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี สันนิฐานได้ว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท โปรดให้สร้างขึ้นในคราวเดียวกับพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาครั้งสถาปนาเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองลูกหลวงในพุทธศักราช ๑๙๐๐

เมื่อมาถึงสมัยกรุงศรีอยุทธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๖ สันนิษฐานว่าสมเด็จพระเอกาทศรถได้เสด็จแปรพระราชฐานมายังเมืองพิษณุโลกและเสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระพุทธชินราชและได้ทรงปิดทององค์พระพุทธชินราาชเป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้มีการลงรักปิดทองเต็มองค์อีกครั้งหนึ่ง

ปัจจุบันพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารทางทิศตะวันตกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร องค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานชุกชีบัวคว่ำบัวหงายพระพักตร์หันไปทางทิศตะวัน ตก (ด้านริมแม่น้ำน่าน) มีความศักดิ์สิทธิ์ น่าเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่ง

คาถาบูชา พระพุทธชินราช

ตั้งนะโม 3 จบ ก่อน
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา ชินะราชาพุทธรูปัง สิริธัมมะติปิ
ตะกะราเชนะ กะตัง นะมามีหัง พุทธธังอาราชธนานัง ธัมมังอาราชธนานัง
สังฆังอาราชธนานัง ชินะราชาพุทธธะรูปัง
อาราชธนานัง พุทธธังลาภมานะชาลีติ ธัมมังลาภมานะชาลีติ สังฆังลาภมานะชาลีติ
อุอะมะนะโมพุทธธายะ พามานะอุกะ สะนะถุประสิทธิเม

คาถาบูชาพระพุทธชินราช

คาถาบูชาพระพุทธชินราช บทนี้เขียนใว้โบสถ์หลวงพ่อพระพุทธชินราช

ตั้งนะโม 3 จบ ก่อน
อิเมหิ นา นา สักกาเลหิ อภิปูชิเตหิ ทีกายุโกโหมิ
อะโลโคสุคิโต สิทธิกัจจัง สิทธิกรรมมังปิยัง มะมะ
ประสิทธิลาโภชะโยโหตุ สัพพัทธา พุทธะชินะราชา
อภิปะเลตุมัง นะโมพุทธายะ

พระพุทธชินราชสร้างขึ้นเมื่อไหร่

พระพุทธชินราชก่อสร้างในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 1900 เป็นปางมารวิชัย ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดในโลก

พระพุทธชินราชตั้งอยู่ที่ใดบ้างในประเทศไทย

พระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ 2 ที่ ดังนี้ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และ วัดพระวิหารวัดพระเชตุพน

สรุป

หากต้องการเดินทางไปกราบสักการะองค์ พระพุทธชินราช เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวเองนั้นสามารถที่จะเดินทางได้ทั้งรถโดยสารประจำทางที่สถานีหมอชิต เครื่องบิน รถไฟ หรือจะขับรถยนต์ส่วนตัวไปก็ได้

โดยสามารถที่จะเข้ากราบสักการะได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ขอให้แต่งกายให้สุภาพโดย สวมเสื้อมีแขน สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาว และไม่สวมเสื้อผ้าที่รัดรูปจนเกินไป สามารถที่จะเข้ากราบได้ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๑๘.๐๐น. หากลองไปแล้วอยากให้ลองเสี่ยงเซียมซีและนำเลขไปแทงหวยที่เว็บ tode ดูกันนะ เผื่อจะได้โชคจากการไปทำบุญสักการะพระพุทธชินราช

บทความที่น่าสนใจ

lottoup ลอตโต้อัพ หวยออนไลน์