ในทุกวันนี้ทั้งภายในประเทศไทยเราเอง หรือแม้แต่ประเทศทั่วโลกต่างประสบกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงหลัง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟป่า ภูเขาไประเบิด พายุต่าง ๆ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง รวมถึงภัยร้ายจากเชื้อโรคอย่างเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ที่ระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้

ที่สุดแล้วก็เพราะเป็นไปตามธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นฝีมือของมนุษย์โลก ที่ไปเบียดเบียนธรรมชาติ เร่งเร้าให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ภัยทุกอย่างเกิดจากธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่มีใครห้ามธรรมชาติได้ ชาวไทยเราจึงต้องหาที่พึ่งพาทางใจ เพื่อลดการเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ

บทสวดอภยปริตร

ด้วยที่ไทยเรานั้นเป็นเมืองพุทธ จึงนิยมที่จะสวดมนต์สร้างขวัญและกำลังใจ วันนี้แม่หมอ มี “บทสวดอภยปริตร” ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้เป็นเครื่องป้องกันภัย

แต่ต้องมีความศรัทธา ต้องมีความเชื่อมั่นและเคารพอย่างสูงสุดว่า พระคาถาปริตร นี้มีอานุภาพสามารถที่จะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้จริง และจะเกิดเหตุอัศจรรย์คุณวิเศษได้เมื่อเหตุปัจจัยของผู้ศรัทธาถึงพร้อมครบถ้วนบริบูรณ์

บทสวดอภยปริตร

ก่อนสวดตั้ง นะโ 3 จบ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันคัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันคัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันคัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

คำแปลบทสวดอภยปริตร

ขอลางร้าย สิ่งที่เป็นอัปมงคล เสียงนกที่น่าหวั่นเกรง เคราะห์ร้าย และฝันร้ายที่ไม้ต้องการ จงพินาศไปด้วยพุทธานุภาพ

ขอลางร้าย สิ่งที่เป็นอัปมงคล เสียงนกที่น่าหวั่นเกรง เคราะห์ร้าย และฝันร้ายที่ไม้ต้องการ จงพินาศไปด้วยธรรมานุภาพ

ขอลางร้าย สิ่งที่เป็นอัปมงคล เสียงนกที่น่าหวั่นเกรง เคราะห์ร้าย และฝันร้ายที่ไม้ต้องการ จงพินาศไปด้วยสังฆานุภาพ

สรุป

บทสวดอภยปริตร นั้นหากผู้สวดได้สวดอย่างสม่ำเสมอ จะเกิดผลคุณวิเศษช่วยทำลาย ลางร้าย ช่วยให้ไม่ฝันร้าย ป้องกันสิ่งอัปมงคล และจะทำให้รอดพันจากภัยพิบัติอีกด้วย

แนะนำให้สวดทุกวันจันทร์จะได้ผลดี แต่ก่อนที่จะเริ่มสวดมนต์ไม่ว่าจะบทไหน ๆ ก็ขอให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดสดชื่น ใส่เสื้อผ้าที่เรียบร้อย จะช่วยให้โล่งสบายสวดมนต์ได้อย่างมีสมาธิที่ดี คืนนี้อย่าลืมลองสวดกันดูนะ

“รัตนสูตร” บทสวดมนต์ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ปัดเป่าโรคระบาดในสมัยพุทธกาล

คาถาชินบัญชร บทสวดศักดิ์สิทธิ์เสริมมงคลชีวิต พาชีวีร่ำรวย

ปาฏิหาริย์ บูชา ‘สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช’ ช่วยปลดหนี้ ค้าขาย ร่ำรวย

lottoup ลอตโต้อัพ หวยออนไลน์