เรื่องลี้ลับ

“ท้าวหิรัญพนาสูร” (ท้าวฮู ) เทพผู้อารักขารัชกาลที่ 6 ช่วยปลดหนี้ ช่วยให้หายป่วย

“ท้าวหิรัญพนาสูรย์” หรือ “ท้าวฮู” อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนไปขอพรมากมายและได้รับพรสมปรารถนา