เรื่องลี้ลับ

โคตรขลัง!! บทสวดบูชาพระศิวะ มหาเทพผู้ประทานพรให้กับทุกสรรพสิ่ง

พระศิวะ มหาเทพผู้ประทานพรให้กับทุกสรรพสิ่ง รู้หรือไม่หากได้สวด บทสวดบูชาพระศิวะ นั้นไม่ว่าจะขออะไรก็จะได้ผลสำเร็จทุกสิ่ง

“ท้าวหิรัญพนาสูร” (ท้าวฮู ) เทพผู้อารักขารัชกาลที่ 6 ช่วยปลดหนี้ ช่วยให้หายป่วย

“ท้าวหิรัญพนาสูรย์” หรือ “ท้าวฮู” อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนไปขอพรมากมายและได้รับพรสมปรารถนา