lottoup หวยออนไลน์
365kub คาสิโนออนไลน์

ถ้าจะกล่าวถึง พญานาค ไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก ด้วยเพราะ พญานาค เป็นตำนานความเชื่อมาช้านานของคนไทยทางภาคอีสาน เชื่อกันว่า พญานาคจะช่วยดลบันดาลทรัพย์สินเงินทอง โชคลาภให้แก่ผู้ที่กราบไหว้สักการะบูชา ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงทำให้ปัจจุบันนี้ผู้คนจึงนิยมที่จะบูชา พญานาค

ทั้งนี้เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงจะทราบเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ พญานาค กันบ้างแล้ว ในเรื่องของตระกูลต่าง ๆ ประวัติ ตำนาน ของพญานาค ในวันนี้จะขอกล่าวถึง พญานาคประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน และวิธีการบูชาที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาและมีความเชื่อเรื่อง พญานาค

พญานาคประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน

พญานาคประจำวันเกิดวันจันทร์ คือ พญาภุชงค์นาคราช

เป็นพญานาคประจำองค์พระศิวะ อยู่ในตระกูล วิรูปักษ์ มีความเมตตาชอบสอนธรรมะและโปรดที่จะช่วยเหลือมนุษย์ สามารถที่จะไปกราบสักการะที่ แก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร


พญานาคประจำวันเกิดวันอังคาร คือ พญาสุวรรณนาคราช

อยู่ในตระกูล วิรูปักษ์ สามารถที่จะไปกราบสักการะที่ วัดศรีพันต้น ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


พญานาคประจำวันเกิดวันพุธ(กลางวัน) คือ พญาศรีสุทโธนาคราช

อยู่ในตระกูล เอราปถะ ชอบจำศีลบำเพ็ญเพียร และปฏิบัติธรรม มีเมตตา สามารถที่จะไปกราบสักการะที่ วัดศิริสุทโธคำชะโนด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


พญานาคประจำวันเกิดวันพุธ(กลางคืน) คือ พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช

อยู่ในตระกูล เอราปถะ ชอบจำศีลบำเพ็ญเพียร และปฏิบัติธรรม มีเมตตา สามารถที่จะไปกราบสักการะที่ วัดศิริสุทโธคำชะโนด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


พญานาคประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี คือ พญาศรีสัตตนาคราช

อยู่ในตระกูล เอราปถะ ชอบการจำศีลภาวนา และประพฤติปฏิบัติธรรม สามารถที่จะไปกราบสักการะที่ ลานศรีสัตตนาคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


พญานาคประจำวันเกิดวันศุกร์ คือ พญาทะนะมูลนาคราช

สามารถที่จะไปกราบสักการะที่ วัดป่าปากโดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


พญานาคประจำวันเกิดวันเสาร์ คือ พญามุจลินทร์นาคราช

อยู่ในตระกูล เอราปถะ สามารถที่จะไปกราบสักการะที่ วัดพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


พญานาคประจำวันเกิดวันอาทิตย์ คือ พญาอนันตนาคราช

ต้นตระกูลแห่งนาคทั้งปวง สามารถที่จะไปกราบสักการะที่ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


คงจะทราบกันดีว่าพญานาคนั้นมีส่วนเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยมีเรื่องเล่าของพญานาคจากพระไตรปิฎกได้แปลงกายเป็นมนุษย์ เพื่อมาขอบวชกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้พ้นจากชาติกำเนิดที่เป็นนาค ครั้นเมื่อความจริงปรากฏขึ้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า

“พวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดา ไปเถิดเจ้านาค “

พระองค์ทรงให้นาคศึกออกไป นาครู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ไม่สามารถบวชได้ จึงข้อให้ก่อนที่จะชายใดจะบวชเป็นพระภิกษุให้เรียกผู้ที่จะบวชว่า นาค เพื่อให้เป็นการระลึกถึง ถึง พญานาค จะไม่ได้บวชพระแต่ก็มีหน้าที่ให้ปกป้องดูแลพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ครบ 5000 ปี ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศไว้

ดังนั้น พญานาค จะชอบคนที่รัษาศีล ทำแต่คุณงามความดี ชอบทำบุญ ปฏิบัติธรรมบ่อย ๆ หากว่ามีโอกาสที่ได้ไปร่วมงานบุญต่าง ๆ โดยเฉพาะงานบวช หรือได้บวชเอง ก็ขอให้ผู้ที่บูชาศรัทธาในพญานาคตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญถวายให้แก่พญานาคที่บูชาอยู่ สิ่งนี้จะช่วยส่งผลให้ท่านได้รับพร หรือขอพรสิ่งใดแล้วจากพญานาคก็จะประสบผลสำเร็จ สมปรารถนา ช่วยส่งเสริมเรื่องการเงิน การงาน โชคลาภ ชื่อเสียงได้อย่าแน่นอน

เคล็ดลับในการบูชาพญานาค

โดยปกติแล้วการบูชาพญานาคเราสามารถทำได้ทุกวันด้วยการ สวดมนต์ ทำบุญ สวดบทบูชาพญานาค(บทขันธปริตร) หรือบทสวดเฉพาะของพญานาคแต่ละองค์ แต่ถ้าเป็นวันพระใหญ่(วันพระขึ้น 15 ค่ำ ) จะต้องทำดังนี้

  • ให้นำรูปภาพพญานนาค หรือรูปปั้นหุ่นพญานาคที่เรานำมาบูชาไปแช่น้ำ หรือประพรมด้วยน้ำหอมนำปรุงไทย ๆ หรืออาจจะทาด้วยน้ำมันจันทร์หอมก็ได้
  • ถวายผลไม้ต่าง ๆ เช่น กล้วย มะพร้าว ส้ม ห้ามถวายของที่เป็นเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาด
  • บูชาด้วยพวงมาลัยดอกมะลิ เพราะเป็นดอกไม้ที่พญานาคชอบ หากไม่มีดอกมะลิสามารถใช้ดอกไม้อื่น ๆ ได้
  • สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ แล้วอุทิศบุญถวายให้กับท่าน พร้อมทั้งอธิษฐานขอพรที่ต้องการได้เลย

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับพญานาค “บทขันทปริตร”

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะ
วันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา
กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง
นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

ด้วยอำนาจพระรัตนตรัย ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ………………. มีความเชื่อ มีความศรัทธาในทิพย์ภาวะ และบุญบารมีแห่งองค์เทพบุตรนาคราชทั้ง 4 ตระกูล วิรูปักโข ฉัพพยาปุตตะ กัณหาโคตรมะ เอราปถะ ปู่ศรีสุทโธนาคราชแห่งอีสานทิศ ชมพูนาคราชแห่งอุดรทิศ และพญานาคทุกหมู่เหล่าในทุกทิศานุทิศทั่วสากลจักรวาล

ข้าพเจ้าขอถวายดอกไม้มงคล น้ำมันเครื่องหอม และเครื่องบูชาสักการะนี้ ตลอดจนถึงกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้าง (เอ่ยถึงบุญที่ได้ทำได้ปฏิบัติมา) จงสำเร็จแก่องค์เทพบุตรนาคราช ตลอดถึงนาคราชทุกหมู่เหล่าจงรับและจงประทานพรอันประเสริฐให้บังเกิดความสุข ความเจริญ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม บังเกิดโชคลาภ ความร่ำรวย โชคดี ตลอดจนถึงขอให้มีที่ดิน ที่อยู่อาศัย มีทรัพย์สมบัติอันมั่นคง ดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดี และสร้างบุญกุศลได้ตลอดไป ขอคำอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ
ปัจฉิมัสะมิง ทิสาภาเค สันติ นาคา มะหิทิกา
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ


คาถาบูชาพญานาค


สรุป

จากข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมีเดียต่าง ๆ เรื่องของพญานาคเป็นความเชื่อและความศรัทธาเราจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ที่บูชาพญานาคนั้นจะได้รับปฏิหารย์หลาย ๆ อย่างจากพญานาค เรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

แต่ในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะนับถือ ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใด เคล็ดวิธีที่จะบูชาที่ง่ายที่สุดสามารถทำได้เลยก็คือ การสวดมนต์ภาวนา รักษาศีล หมั่นทำบุญ และอุทิศบุญถวาย ซึ่งหากสามารถทำได้ทั้งหมดนี้ ชีวิตของท่านก็จะมีแต่เจริญรุ่งเรือง ประสบแต่สิ่งดี ๆ แน่นอน

บูชา กุมารทอง ช่วยให้มีโชคลาภ ได้ลาภลอยเสี่ยงโชค

“ท้าวหิรัญพนาสูร” (ท้าวฮู ) เทพผู้อารักขารัชกาลที่ 6 ช่วย

คาถาบูชา หลวงปู่หลิว เกจิดังผู้ปลุกเสก พญาเต่าเรือน อันโด่งดัง