หลังจากการปลดล็อคในช่วงโควิด-19 มาถึงระยะ 3 กันแล้ว ผ่านมาถึงช่วงนี้ได้ประชาชนคนไทยค่อนประเทศคงจะเครียดกับเรื่องรายรับ-รายจ่ายกัน ที่แทบจะหมุนเงินกันไม่ทัน ต้องกู้หนี้ยืมสินกันพะรุงพะรัง หรือแม้แต่คนที่เป้นเจ้าหนี้เองนั้นก็ต้องกุมขมับว่าหนี้นั้นจะสูญหรือไม่

ทำให้ผู้คนโดยส่วนใหญ่หันเข้าหา พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในแง่หนึ่งก็เป็นที่พึ่งทางใจได้ ในด้านหนึ่งหลาย ๆ คนก็สัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับ “ท้าวหิรัญพนาสูรย์” หรือ “ท้าวฮู” อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนไปขอพรมากมายและได้รับพรสมปรารถนา

ท้าวหิรัญพนาสูรย์ มาจากไหน?

เหตุแห่งการสร้าง ท้าวหิรัญพนาสูรย์ เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ความหมายของชื่อมาจาก “หิรัญ” หมายถึงทอง เงิน หรือสีเงิน สำหรับคำว่า “พนา” หมายถึงป่าและอสูร ดังนั้นจึงมีความหมาายว่า “เทพผู้เป็นใหญ่แห่งป่า”

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 6 ดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงเสด็จประพาสมณฑลพายัพ เพื่อไปเมืองสวรรค์โลก จะต้องเดินทางผ่านเมืองอุตรดิตถ์ในสมัยนั้นสิ่งแวดล้อมแถวนั้นเป็นป่าดงดิบ

ทำให้ผู้ที่ตามเสด็จต่างก็พากันกลัวจะเกิดเหตุเพทภัยอันตรายต่าง ๆ รวมถึงไข้ป่า ช่วงที่ประทับกลางป่าเมื่อข้าราชบริพารต่างจัดพลับพลาส่วนพระองค์เรียบร้อยแล้ว และในคืนนั้นพระองค์ได้ทรงพระสุบินนิมิตว่า

“มีชายผู้หนึ่งมีร่างกายกำยำใหญ่โตผิวกายดำคล้ำ นุ่งผ้าเกี้ยว มีลายเชิงสีแดง คาดรัดเอวมีอาภรณ์ประดับที่ตัว ไม่สวมเสื้อผ้า สวมแต่ชฎา เดินเข้ามาหาพระองค์อย่างสง่าผ่าเผยเต็มไปด้วยความนบน้อม ได้เดินมาหยุดอยู่ตรงปลายพระบรรทมแล้วกราบทูลว่า…จะขอเป็นข้าราชบริพารและขอติดตามเสด็จไปทั่วทุกหนทุกแห่งเพื่อพิทักษ์แทบเบื้องยุคลบาท มิให้ภยันตรายทั้งปวงมากล้ำกลายพระองค์ท่านได้ และได้กราบทูลไปว่า…

พระผู้เป็นเจ้าบนสรวงสวรรค์ ได้ใช้ให้ข้าพระพุทธเจ้ามาอยู่ประจำพระองค์ เพราะทรงทราบว่าในสมัยของพระองค์(รัชกาลที่ 6 )ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่อเหตุการณ์ต่างๆ นานาทั้งภายในและภายนอกประเทศมากมายและได้กราบบังคมทูลถึงวิธีการที่พระองค์จะต้องปฏิบัติต่อตนเอง โดยไม่ต้องมีอะไรยุ่งยาก ขอให้โปรดพระราชทานสถานที่เฉพาะให้ตน และให้บริโภคพระกายาหารอย่างเดียวที่พระองค์เสวยอยู่เป็นประจำเท่านั้น” พระองค์ได้ยินเช่นนั้นแล้ว ทรงรับสนองพระบรมราชโองการของเทวะอสูรมาเป็นข้าราชบริพาร

เมื่อถึงรุ่งเช้ามีพระราชดำรัสให้จัดเตรียมเครื่องบูชา ดอกไม้ธูปเทียน และเครื่องโภชนาหารตั้งเซ่นสังเวยบริเวณริมพลับพลา และทุกครั้งที่เสวยพระกระยาหารค่ำในทุกวันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งพระกระยาหารจากเครื่องต้นไปเซ่นสรวงสังเวยเสมอ หลังจากนั้นก็ไม่มีข้าราชบริพารไม่มีใครเจ็บป่วยโดยที่ก่อนหน้านั้นจะมีแต่คนล้มป่วย สำหรับคนที่มีอากาเจ็บไข้อยู่ก่อนทั้งที่หนักและไม่หนักก็หายเป็นปลิดทิ้ง

ท้าวหิรัญพนาสูรย์ ตั้งอยู่ที่ไหน?

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ช่างหล่อรูปท้าวหิรัญพนาสูรย์ เป็นเนื้อสำริด เป็นวักษณะคนยืนสวมชฎาทรงเทริดอย่างไทยโบราณ และที่มือขวาถือไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศ มีขนาดความสูง 20 เซนติเมตร ขึ้น 4 รูป โดยทรงนำรูปหล่อท้าวฮูแยกย้ายประดิษฐานไว้ที่หน้ารถพระที่นั่ง ข้างพระที่นั่งในห้องบรรทม

ต่อมาได้มีการสร้างพระราชวังพญาไทขึ้น พระบาทสมเด็จพระทงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศาลเทพารักษ์ โดยให้ท้าวหิรัญพนาสูรย์เป็นเทพารักษ์ประจำวังพญาไท ในปัจจุบัน ท้าวฮู ที่ประชาชนสามารถที่จะเข้ากราบไหว้สักการะขอพรได้นั้นมีอยู่ 2 ที่ คือ ทางด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ คือศาลองค์เล็กเดิม กับองค์ใหญ่ ที่พระราชวังพญาไท

คาถาบูชาท้าวหิรัญพนาสูรย์(ฮู ) (เทพอสูรดงพญาเย็น )

ตั้ง นะโม 3 จบ

ระหินะ ภูมาสี ภะสะติ นิรันตะรัง ลาภะสุขัง ภะวันตุเม (สวด 9 จบ )

อานิสงค์ของการสวดบูชา

เมื่อสวดเป็นประจำจะช่วยป้องกันภัย ทำให้ค้าขายดี ปราศจากโรคภัย ที่เจ็บไข้ก็จะหายป่วยจากโรคภัย อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล หากได้มีการบนบานศาลกล่าวกับ ท่านท้าวหิรัญพนาสูรย์ เมื่อสมปรารถนาแล้ว ควรที่จะถวายสังฆทานอุทิศบุญให้กับท่านท้าวหิรัญพนาสูรย์

สิ่งของที่ใช้ถวาย

  • บายศรีพรหม บายศรีเทพ บายศรีปากชาม
  • หมูหนาม(ขนุน)
  • ทุเรียน
  • มะพร้าวอ่อน 2 ลูก
  • กล้วยน้ำหว้า 1 หวี
  • สับปะรด
  • ดอกดาวเรือง 9 พวง

**ห้ามถวาย มังคุค และ ลำไย**

เคล็ดลับในการขอพร : หากท่านใดเคยทำผิดพลั้งพลาดมาและยอมรับในความผิดพลาดนั้นไปขอพรท่านท้าวฮู จะช่วยให้สมปรารถนา แต่หากท่านใดไม่รู้ว่าทำผิดอะไร ไม่ยอมรับในความผิดพลาดนั้นท่านก็จะปล่อยผ่านเลยไป

สรุป

จนมาถึงปัจจุบันนี้ ท่านท้าวฮู ก็ยังคงปกปักาอารักษ์ขาวังพญาไท และช่วยเหล่าบรรดาคนที่ตกทุกข์ได้ยากที่มาขอพร ซึ่งมีเรื่องปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมากมาย ตัวอย่างเช่น มีหญิงสาวผู้หนึ่งได้รับบาดเจ็บหนักมากจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ได้ฝันไปว่ามีผู้ชายมายืนอยู่ข้างเตียง และเธอเชื่อว่าคือ ท้าวฮู จึงได้ขอพรให้ท่านช่วยให้หายเจ็บปวด และให้หายเป็นปกติ หลังจากนั้นหญิงสาวก็หายวันหายคืนจนสามารถกลับบ้านได้ ในเรื่องของโชคลาภ การเงิน และเรื่องหนี้สินต่าวง ๆ ก็เคยมีคนมาขอและก็ได้สมปรารถนาเช่นกัน

บทความแนะนำ

วัดศักดิ์สิทธิ์ที่ควรสักการะ ประจำพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

เปิดตำนาน นางกวัก เพราะอะไรบูชาแล้วค้าขายดี มีโชค

รวม 9 สถานที่ขอพร ขอเงินได้เงิน ขอทองได้ทอง