lottoup หวยออนไลน์
365kub คาสิโนออนไลน์

ใกล้จะปีใหม่ ใคร ๆ ก็อยากไปมูของพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในที่ต่าง ๆ มากกว่านั้นก็ต้องอยากให้พรที่ตนเองขอนั้นเป็นจริงสมตามที่ปรารถนา รู้กันหรือไม่ว่า มีเทพองค์หนึ่งหากได้บูชาด้วยศรัทธาอย่างแท้จริงพรที่ขอนั้นท่านจะบันดาลให้ได้ทุกสิ่งที่ขอ ใช่แล้ว มหาเทพพระศิวะ นั่นเอง ตรวจหวย มี บทสวดบูชาพระศิวะ มาฝากให้กับสายมูทุกท่านที่ศรัทธา และต้องการขอพรจากองค์ท่าน

ก่อนพุทธกาล 957ปี ศาสนาพราหมณ์ หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ศาสนาฮินดู ได้เกิดขึ้นบนชมพูทวีป เป็นศาสนาที่เก่าแก่มากที่สุดศาวสนาหนึ่ง เป็นที่รู้กันว่า เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา ตามคติ แต่มีความเชื่อในเทพเจ้า หลังจากกำเนิด พุทธศาสนา ก็ได้อยู่ร่วมกับ ศาสนาพราหมณ์ หรือ ศาสนาฮินดู ในชมพูทวีปมานานนับพันปี

พระศิวะ หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า พระอิศวร นั่นเองพระองค์เป็นพระบิดาของ พระพิฆเนศ และพระขันธกุมาร มีพระชายา คือ พระแม่อุมาเทวี รู้หรือเปล่าว่า องค์ศิวะเทพนั้น เป็นมหาเทพที่เป็นใหญ่ในจักรวาล เป็นมหาเทพสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

เชื่อกันว่า พระองค์จะประทานพรวิเศษให้กับทุกคนที่ศรัทธาในพระองค์ไม่มียกเว้น เพียงแต่คนนั้นจะต้องหมั่นกระทำความดี ยึดมั่นในศีลธรรม และอุทิศตนถวายแก่พระองค์แล้วจะปรารถนาสิ่งวิเศษใดๆ พระองค์ก็จะประทานพรนั้น ๆให้ แต่เมื่อได้พรสมปรารถนาแล้ว วันหน้าหากกระทำผิดไปจากความดีงาม ผู้นั้นจะเกิดวิบัติในชีวิต พระศิวะเทพจะเป็นผู้ทำลายทันที!!

พระศิวะ มหาเทพแห่งจักรวาล

ลักษณะของพระศิวะ

รูปลักษณ์ขององค์พระศิวะที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนั้นจะมีลักษณะจุดเด่น ดังนี้คือ เอกลักษณ์ของพระศิวะก็คือ ไว้ผมยาวสลวย มีพระพักตร์หล่อเหลาคมคายมากกว่าเทพองค์ใด มีรูปพระจันทร์เสี้ยวและมีดวงเนตรที่สามบนหน้าผาก

ฉลองพระองค์ง่ายๆ สบายๆ เช่น นุ่งผ้าเตี่ยว ห่มหนังเสือหรือหนังกวางเพียงผืนเดียว ห้อยลูกประคำที่ทำจากเม็ดรุทรากษะ มีพญางูพันพระศอ และสร้อยสังวาลเป็นรูปหัวกะโหลก ช่วยเพิ่มความขลังให้น่าเกรงขามยิ่งขึ้นไปอีก ทรงโคนนทิเป็นพาหนะ

พญางูพันพระศอมีที่มานะ

พญางูนี้ไม่ธรรมดานะจะบอกให้ ไม่ใช่ว่าเจอตามท่อน้ำ ข้างบ้านเรียกหน่วยกู้ภัยมาจับนี่ไม่ได้นะ แต่มีผู้ส่งมามาให้พระองค์โดยเฉพาะ คนผู้นั้นก็คือนักบวชผู้นี้มีภรรยาหลายคนแต่บรรดาภรรยาของเขาเกิดมาหลงใหลในเสน่ห์อันล้ำลึกขององค์พระศิวะ

ด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง นักบวชจึงส่งเสือร้ายตัวโตไปจัดการสังหารพระศิวะ แต่ว่าพระศิวะเป็นกลับเป็นฝ่ายพิชิตเสือด้วยพระหัตถ์ของพระองค์อย่างสบาย ๆ แถมยังฉีกเอาหนังสือมาเป็นที่ปูพื้นไว้รองนั่งอีกด้วย เมื่อส่งเสือมาไม่ได้ผล

นักบวชผู้เคียดแค้นแสนริษยาก็ส่งอสรพิษร้ายตัวใหญ่มาจัดการพระศิวะ แต่อสรพิษร้ายกับถูกพระศิวะร่ายเวทมนต์สยบเอาไว้ได้โดยที แล้วพระองค์ก็จับเอางูพิษนั้นมาคล้องคอเป็นเครื่องประดับสุดพิศดารไม่ซ้ำแบบใคร

พาหนะคู่พระทัยของพระศิวะ

แต่เดิมนั้นโคนนทิราช หรือ โคอุศุภราชนี้เป็นเทพบุตรองค์หนึ่งบนสรวงสวรรค์ชั้นฟ้า ซึ่งทพบุตรองค์นี้ก็มีนามว่านนทิ มีหน้าที่เป็นเทพที่คอยคุ้มครองดูแลบรรดาสัตว์สี่เท้าทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในป่าใกล้ๆ กับเขาไกรลาส

และเทพนนทิที่เป็นเทพที่ครองสัตว์จัตุบาททั้งปวงนั้นก็มักจะนิรมิตองค์เองให้กลายเป็นโคเผือก เพื่อให้พระศิวะได้เสด็จประทับไปยังแห่งหนต่าง ๆจนเป็นเสมือนพาหนะประจำพระองค์ไปโดยปริยาย

อาวุธของพระศิวะ

มีอยู่มากมายหลายสิบปางนั้น มักจะปรากฏพระกรแต่ละข้างของพระศิวะนั้นทรงถืออาวุธที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่อาวุธที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระองค์นั้น คือคทา – ที่ยอดเป็นรูปหัวกะโหลก ชื่อ ชัฏวางค์ตรีศูล – ชื่อ ปีนากคันศร – ชื่อ อชคพนอกจากนั้นอาวุธของพระศิวะที่ปรากฏว่าทรงถืออยู่ในหลาย ๆ ปางหลาย ๆ รูปลักษณ์ก็คือ บัณเฑาะว์ พระสังข์ บ่วงบาศ เปลวเพลิง พระขรรค์

สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะคือ??

“ศิวลึงค์” เป็นเสมือนรูปเคารพแทนพระองค์ ที่มีปรากฏอยู่ในเทวสถานทุกแห่ง และก็มีธรรมเนียมประเพณีที่จะจัดพิธีกรรม เพื่อบูชาศิวลึงค์นี้โดยเฉพาะอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่าสัญลักษณ์ของพระศิวะมหาเทพนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกับมหาเทพองค์อื่น ๆ ตรงที่มีสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นรูปอวัยวะเพศชาย

ทำไมถึงเป็นรูป “ศิวลึงค์” นะหรือ ก็เพราะว่า เนื่องมาจากในงานบูชาพระตรีมูรติ หรือมหาเทพทั้ง ๓ ซึ่งประกอบไปด้วยพระพรหม พระวิษณุและพระศิวะ ที่จะต้องแสดงพระวรกายให้สาวกได้เห็นเป็นบุญตา ซึ่งพระพรหมก็จะปรากฏพระวรกายออกมาในรูปลักษณ์ที่มี ๔ พักตร์ ๔ กร ส่วนพระวิษณุก็จะปรากฏพระวรกายมาในรูปลักษณ์ที่เป็นมหาเทพมี ๑ พระพักตร์ ๒ พระกร

แต่สำหรับพระศิวะนั้นทรงปรากฏพระวรกายในรูปกายที่แปลกแหวกแนวสักหน่อย คือไม่ปรากฏออกมาเป็นรูปองค์เทพโดยตรงแต่กลับแสดงพระวรกายให้ปรากฏออกมาเป็นรูปอวัยวะเพศชาย ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือมหาเทพนั่นเอง ดังนั้นหลังจากงานพิธีกรรมบูชาเทพตรีมูรติ หรือมหาเทพทั้ง ๓ พระองค์นี้แล้ว

บรรดาสาวกก็ได้สร้างศาลรูปเคารพเทพตรีมูรติทั้ง ๓ ตามที่ตนเห็น ซึ่งก็คงจะหมายถึงว่าได้สร้างรูปเคารพเทพตรีมูรติทั้ง ๓ ตามที่ตนเห็น ซึ่งก็คงจะหมายถึงว่าได้สร้างรูปเคารพพระพรหมเป็นรูปที่มี ๔ พักตร์ ๔ กร

และสร้างรูปเคารพพระนารายณ์เป็นรูปมหาเทพผู้งดงามมี ๑ พระพักตร์ ๒ พระกร และสำหรับพระศิวะนั้นสาวกก็ได้สร้างรูปเคารพให้เป็นรูปอวัยวะเพศชายตามที่พวกตนได้พบเห็นปรากฏแก่สายตา อันเป็นรูปจำลองเป็นสัญลักษณ์แทนพระศิวะนั่นเอง

ของถวายสำหรับพระศิวะ

  • น้ำดื่ม นมสด (จืดหรือหวาน ไม่ปรุงแต่งกลิ่นหรือสี)
  • ดอกไม้ สามารถใช้ดอกดาวเรือง ดอกบัว ดอกกุหลาบ ดอกไม้ป่าต่างๆ ทุกสี ทุกพันธุ์
  • กำยาน กลิ่นจันทน์ กลิ่นดอกบัว กลิ่นสมุนไพรและพรรณไม้ต่างๆ
  • ผลไม้ ควรถวายผลไม้ที่มีกลิ่นหอมโชยอ่อนๆ รสชาติอ่อนๆ ไม่เปรี้ยวจัด ไม่หวานจัด หรือขมจัดเกินไป ผลไม้ไม่ควรปอกเป็นคำๆ ควรถวายทั้งเปลือก หรือเป็นลูกๆ เช่น กล้วยทั้งหวี (แต่มะพร้าวจะต้องผ่าหรือเทใส่แก้ว)
  • ขนม เช่นเดียวกับเทพทุกองค์ คือ ถวายขนมรสหวาน มีกลิ่นหอม (ห้ามถวายอาหารคาวและเนื้อสัตว์)
  • ธัญพืช เช่น งา ลูกเดือย ข้าวตอก ใบมะตูม หญ้าคา เผือก มัน ถั่วฝัก เมล็ดถั่ว เมล็ดข้าว เมล็ดบัว พริกไทย เครื่องเทศต่างๆ

บทสวดมนต์บูชาพระศิวะ

ก่อนสวดบูชาพระศิวะนั้น ต้องสวดบูชาองค์พระพิฆเนศก่อนทุกครั้ง จากนั้นต่อด้วยบทสวดองค์พระศิวะ

โอม นะมัส ศิวายะ (สามจบ)

บทสรรเสริญพระศิวะ

โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม
สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม
สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท
ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ

สรุป

องค์พระศิวะท่านเป็นมหาเทพที่คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลไปจากผู้ที่ศรัทธาพระองค์ และยังทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล หากผู้ใดมีทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องใด ๆ ก็ตามหากบวงสรวงบูชา ขอพรให้พ้นทุกข์ พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นได้พ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ด้วยเช่นกัน แต่อย่าลืมสวด บทสวดบูชาพระศิวะ ด้วยนะ

แต่อย่าลืมว่าท่านต้องเป็นผู้ประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม อย่างที่เคยบอกมาในบทความก่อน ๆ แล้วว่า เทพเทวดาท่านชอบอยู่กับคนดี หากเราเป็นคนดีอยู่ในศีล ไม่ว่าทำอะไรก็จะเจริญ ปลอดโปร่ง อุปสรรคขัดขวางแทบจะไม่มีเลย เพราะจะมีแต่คนคอยช่วยเหลือรวมทั้้งเทพเทวดาด้วยนะ