lottoup หวยออนไลน์
365kub คาสิโนออนไลน์

เนื่องจากในทุกวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆที่ไม่คาดคิดเกิดมากมาย เราทุกคนต้องอยู่กันอย่างมีสติ วันนี้แม่หมอมีบทสวดมนต์ประจำวันเกิดที่จะช่วยให้ทุกท่านพ้นภัยได้

โดยไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้าย อุบัติเหตุ คนคิดร้ายใดๆ ก็จะผ่านไปได้ ขอแค่ฟังหรือสวดทุกวันจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากมารต่างๆ ได้

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด

บทสวดมนต์ขอผู้ที่เกิดวันจันทร์ คือ บทสวด “ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก” ต้นฉบับโบราณดั้งเดิม เสริมโชคลาภ คุ้มกันภัย ก่อนที่จะเริ่มสวดนั้นให้เริ่ม

 • บทสวดอารธนาศีล 5
 • บทสวดทำวัตรเช้า/เย็น
 • ตั้งนะโม 3 จบ
 • บทสวด “ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก”
บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
 • คำกรวดน้ำ ของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ด้วยเดชะผลบุญของข้าพเจ้า ได้สวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ ขอให้ค้ำชู อุดหนุน คุณบิดามารดา พระมหากษัตริย์ ผู้มีพระคุณ ญาติกา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร มิตรรักสนิท เพื่อนสรรพสัตว์น้อยใหญ่ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา

แม่พระโพสพ พญายมราช นายนิริยบาล ท้าวจะตุโลกะบาลทั้งสี่ ศิริคุตอำมาตย์ ชั้นจาตุมมะหาราชิกาเบื้องบน สูงสุดจนถึงภวัคคะพรหม และเบื้องล่างต่ำสุด ตั้งแต่โลกันตมหานรกและอเวจีขึ้นมา จนถึงโลกมนุษย์

สุดรอบขอบจักรวาล อนันตจักรวาล คุณพระศรีรัตนตรัย และเทพยดาทั้งหลาย ตลอดทั้งอินทร์ พรหม ยมยักษ์ คนธรรพ์ นาคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์

ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้ได้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้ จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบัน และอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ ฯ
พุทธัง อะนันตัง ธัมมัง จักกะวาลัง สังฆัง นิพพานะปัจจะโย โหนตุ.

 • คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
 • คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนบุญกุศล

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด

บทสวดมนต์ขอผู้ที่เกิดวันอังคาร คือ บทความบทสวดมนต์ พุทธชัยมงคลคาถา ก่อนที่จะเริ่มสวดนั้นให้เริ่ม

 • บทสวดอารธนาศีล 5
 • บทสวดทำวัตรเช้า/เย็น
 • ตั้งนะโม 3 จบ
 • บทสวดมนต์ พุทธชัยมงคลคาถา
 • คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
 • คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนบุญกุศล

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ

บทสวดมนต์ขอผู้ที่เกิดวันพุธ คือ บทความบทสวดมนต์ ธรรมจักกัปปวัฒนสูตร ก่อนที่จะเริ่มสวดนั้นให้เริ่ม

 • บทสวดอารธนาศีล 5
 • บทสวดทำวัตรเช้า/เย็น
 • ตั้งนะโม 3 จบ
บทสวดมนต์
 • บทสวดมนต์ ธรรมจักกัปปวัฒนสูตร
บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
 • คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
 • คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนบุญกุศล

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด

บทสวดมนต์ขอผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี คือ บทสวดมนต์ คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ ก่อนที่จะเริ่มสวดนั้นให้เริ่ม

 • บทสวดอารธนาศีล 5
 • บทสวดทำวัตรเช้า/เย็น
 • ตั้งนะโม 3 จบ
 • บทสวดมนต์ คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ
 • คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
 • คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนบุญกุศล

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด

บทสวดมนต์ขอผู้ที่เกิดวันศุกร์ คือ บทสวดมหาเมตตาใหญ่ ก่อนที่จะเริ่มสวดนั้นให้เริ่ม

 • บทสวดอารธนาศีล 5
 • บทสวดทำวัตรเช้า/เย็น
 • ตั้งนะโม 3 จบ
 • บทสวด มหาเมตตาใหญ่

อวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะวะโต ปัจจัสโสสุง ฯ

ภะคะวา เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา ฯ

 • คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
 • คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนบุญกุศล

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด

บทสวดมนต์ขอผู่ที่เกิดวันเสาร์ คือ บทสวด พระคาถาชินบัญชร ก่อนที่จะเริ่มสวดนั้นให้เริ่ม

 • บทสวดอารธนาศีล 5
 • บทสวดทำวัตรเช้า/เย็น
 • ตั้งนะโม 3 จบ
 • บทสวด พระคาถาชินบัญชร
 • คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
 • คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนบุญกุศล

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

บทสวดมนต์ขอผู่ที่เกิดวันอาทิตย์ คือ บทความบทสวด ระตะนะสุตตัง (รัตนสูตร) ก่อนที่จะเริ่มสวดนั้นให้เริ่ม

 • บทสวดอารธนาศีล 5
 • บทสวดทำวัตรเช้า/เย็น
 • ตั้งนะโม 3 จบ
 • บทสวด ระตะนะสุตตัง (รัตนสูตร)
 • คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
 • คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนบุญกุศล

สรุป

บทสวดประจำวันเกิดนี้เมื่อได้ทำประจำทุกวันจะช่วยส่งผลบังเกิดแต่ความโชคดี เสริมบารมี ได้รับการปกป้องจากเทวดาผู้รักษาประจำตัวให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลาย รวมทั้งหมู่มาร ทำให้แคล้วคลาดปราศจากอุปสรรคอันตราย เสริมจากการสวดมนต์แล้วแม่หมอขอให้ทุกท่านนั่งสมาธิเพิ่มเพื่อเป็นการฝึกสติ ให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อม เมื่อมีสติก็จะทำให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ไม่ประมาท