lottoup หวยออนไลน์
365kub คาสิโนออนไลน์

ชาวไทยเราจะรู้จักกันดีว่า พระสยามเทวาธิราช เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านเมืองไทยเรามาช้านาน เชื่อกันว่าท่านจะคอยปกป้องดูแลแผ่นดินไทย รวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยแห่งนี้ อาจจะมีน้อยคนนักที่จะทราบที่มา และวิธีบูชาท่านที่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจหวย จะพาไปเปิดประวัติของท่านพร้อมวิธีบูชาขอพรที่ถูกต้อง

พระสยามเทวาธิราชถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั่วประเทศ ทำให้มีขวัญและกำลังใจ เชื่อกันว่าท่านช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นภัยคุกคามมาหลายครั้งทั้งเล็กและใหญ่ จึงทำให้ท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวไทยเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก

ที่มาของ พระสยามเทวาธิราช

ตามบันทึกพระสยามเทวาธิราชถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) เนื่องจากในช่วงนั้นประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ตกเป็นเป้าหมายของชาวตะวันออกที่นิยมล่าอาณานิคมโดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษต่างก็จ้องจะยึดแผ่นดินไทยไปเป็นเมืองขึ้น

องค์จำลองพระสยามเทวาธิราช

เมื่อเข้าช่วงวิกฤตที่จะเสียบ้านเสียเมืองกลับเกิดเหตุการณ์พลิกทำให้ประเทศไทยพ้นจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งใหญ่นั้นมาได้อย่างมหัศจรรย์ เป็นเหตุให้ในหลวงรัชกาลที่ 4 ท่านพิเคราะห์ได้ว่าต้องมีเทพเทวดาคอยปกปักษ์รักษาแผ่นดินไทย จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างองค์สมมติเป็นตัวแทนเพื่อสักการะบูชา และให้นามว่าพระสยามเทวาธิราช

ลักษณะของ พระสยามเทวาธิราช

องค์พระสยามเทวาธิราช ถูกสร้างขึ้นและออกแบบโดยนายช่างเอกพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการ รับราชการในกรมช่างสิบหมู่ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้

 • เทวรูปอยู่ในลักษณะยืน มีความสูง 8 นิ้ว (20 เซนติเมตร)
 • มือขาวถือพระขรรค์ มือซ้ายยกขึ้นมาอยู่ในระดับอกในท่าประทานพร
 • แต่งองค์ด้วยเครื่องประดับที่งดงามเป็นพิเศษ
 • ประดิษฐานอยู่ในเรือนแก้วที่มีลักษณะคล้ายกับวิมานเก๋งจีน

ลักษณะข้างต้นคือองค์พระสยามเทวาธิราช ที่ยังคงประดิษฐานอยู่ที่ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

การบูชาสักการะ

เชื่อกันว่าพระสยามเทวาธิราชท่านเป็นใหญ่ในเทพเทวดาที่รักษาบ้านเมืองซึ่งยังมีเทวดาที่เป็นบริวารคือ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระหลักเมือง เป็นต้น

ในสมัยรัชกาลที่ 4 ท่านให้มีการถวายสักการะเป็นประจำทุกวัน ถวายเครื่องสังเวยในวันอังคารและวันเสาร์ และจัดพิธีสังเวยเทวดาครั้งใหญ่ทุกวัน ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ซึ่งจะอยู่ในช่วงของปีใหม่ไทยพอดี เครื่องสักการะที่ถวาย จะประกอบไปด้วย

 • ข้าวสุกหนึ่งถ้วย
 • หมูนึ่งหนึ่งชิ้น และน้ำพริกเผา
 • ปลานึ่งหนึ่งชิ้น และน้ำจิ้ม
 • ขนมต้มแดง-ขนมต้มขาว
 • กล้วยน้ำว้า
 • มะพร้าวอ่อน 1 ลูก
 • ผลไม้ตามฤดูกาล 2 อย่าง
 • น้ำสะอาด 1 แก้ว

วิธีบูชาขอพร

สำหรับวิธีการบูชาสักการะของประชาชนทั่วไป สามารถกราบไหว้ขอพรได้เหมือนกับการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยทั่วไป ด้วยการ สวดคาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช เมื่อได้สวดเป็นประจำทุกวันจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว อีกทั้งยังช่วยให้อยู่อย่างเป็นสุขไม่มีภัยอันตรายและมีความเจริญก้าวหน้าในการงานที่ทำ

พระสยามเทวาธิราช2องค์

คาถาบูชา พระสยามเทวาธิราช

สยามะเทวาธิราชา เทวาติเทวา มหิทธิกา เทยยรัฏฐัง อนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะจะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัตถิโหตุ สัพพะทา สยามะเทวานุภาเวนะ สยามะเทวะเตชะสา

ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อเนกา อันตะรายาปี วินัสสันตุ อะเสสะโต ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสต-ถิภาคะยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒิ จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธิ ภะวันตุ เม

พระสยามเทวาธิราชเป็นจอมเทวดา ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย ทรงมีมหิทธิฤทธิ์ ขอจงอภิบาลรักษาประเทศไทยโดยให้ปราศจากโรคาพาธ อุปัทวอันตราย ความพินาศทั้งหลาย ขอให้ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข โดยประการทั้งปวง ด้วยอำนาจสัจจะวาจาที่อ้างถึงพระสยามเทวาธิราชนี้ขอจงประทานความสุขสวัสดี จงบังเกิดแก่ประเทศไทยด้วยประการทั้งปวง

ด้วยอานุภาพพระสยามเทวาธิราชและเดชพระสยามเทวาธิราช ขอจงขจัดทุกข์ โรคภัยความโศก ศัตรู อุปัทวะ และอันตรายมิใช่น้อยให้พินาศไปโดยไม่เหลือ ขอชัยชนะความสำเร็จแห่งกิจการทรัพย์ ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง ศรี อายุ วรรณะ โภคสมบัติ ความเจริญและยศ มีอายุยืนตลอดหนึ่งร้อยปีขึ้นไป ความสำเร็จแห่งกิจการงานในความเป็นอยู่จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญฯ

กราบไหว้ พระสยามเทวาธิราช ได้ที่ไหนบ้าง

เนื่องจากว่าองค์จริงของพระสยามเทวาธิราชได้ถูกเก็บไว้ที่ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปกราบไหว้สักการะ แต่ทั้งนี้ได้มีการสร้างองค์จำลองขึ้นมา ประดิษฐานตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้ขอพรซึ่งจะมีจุด ดังต่อไปนี้

 1. องค์ที่ 1 ประดิษฐานที่ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 2. องค์ที่ 2 ประดิษฐานที่ด่านช่องตะโก ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ กับ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 3. องค์ที่ 3 ประดิษฐานที่ด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี
 4. องค์ที่ 4 ประดิษฐานที่ตำบลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
 5. องค์ที่ 5 ประดิษฐานที่สนามกอล์ฟนอร์ทเธิร์น ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา
 6. องค์ที่ 6 ประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ท่านใดที่สนใจจะกราบไหว้ขอพรสะดวกที่ใด หรือใกล้ตรงจุดไหนสามารถเดินทางไปไหว้ขอพรกันได้เลยทั้ง 6 จุดนี้เลย

พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองคือ

หลายคนคงจะได้ยินกันบ่อย ๆ ถึงชื่อของพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง ตามความเชื่อท่านคือเทวดาที่สถิตย์อยู่ในศาลหลักเมือง พร้อมกับองค์เทพารักษ์ทั้ง 3 เชื่อกันว่าเทพทั้งสองคอยดูแลคุ้มครองเมืองให้เกิดความสงบสุข ไม่ให้เกิดความวุ่นวายต่าง ๆ

พระหลักเมือง คือ

พระหลักเมืองหรือศาลหลักเมือง หากมีการสร้างเมืองจะต้องมีการสร้างเสาหลักเมืองขึ้นมาเพื่อเมืองที่สร้างขึ้นมานั้นให้เกิดความมั่นคง ดังนั้นจึงมีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดามาสถิตย์เพื่อคอยปกปักษ์ดูแลรักษาเมือง เชื่อกันว่าเมื่อได้ไหว้ศาลหลักเมือง จะช่วยให้ชีวิตเกิดความมั่นคง การงานเจริญรุ่งเรือง

ทำไมไหว้พระจุดธูป 3 ดอก

การไหว้พระทุกครั้งจะทำการจุดธูป 3 ดอก ซึ่งหมายถึงการบูชาพระรัตนตรัยทั้ง 3 นั่นก็คือ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ สำหรับการจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนธูปจะแตกต่างกันออกไป

ขอบคุณรูปบางส่วนจาก ไทยรัฐ

สรุป

พระสยามเทวาธิราชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมากว่า 100 ปี หากเรากราบไหว้ด้วยจิตศรัทธามีความบริสุทธิ์ใจ อยู่เป็นประจำ จะส่งผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งในชีวิต จะทำให้รอดพ้นจากอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเรา และจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข เสมือนกับว่ามีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกปักษ์รักษาอยู่ตลอดเวลา

บทความที่น่าสนใจ