ในแต่ละจังหวัดนั้นตามความเชื่อจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลปกปักษ์รักษาชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยหลัก ๆ แล้วจะมี ศาลหลักเมือง ประจำอยู่ทุกจังหวัด ถ้าหากได้เดินทางไปยัง ชัยภูมิ เข้าสู่ตัวเมืองจะเห็นอนุสาวรีย์โดดเด่นดูสง่างามบริเวณกลางวงเวียนศูนย์ราชการ นั่นคือ เจ้าพ่อพญาแล ผู้เป็นศูนย์รวมใจของชาวชัยภูมิ

เจ้าพ่อพญาแลนี้ท่านคือใครคงจะเป็นที่สงสัยของผู้คนต่างถิ่นที่ได้เดินทางผ่านเข้าไปยังที่จังหวัดชัยภูมินี้ เพราะอะไรถึงต้องสร้างอนุสาวรีย์ใหญ่โตขนาดนี้ รวมไปถึงยังเป็นที่เคารพ ศรัทธาของชาวเมือง

แว่ว ๆ มาว่าท่านช่วยคนที่มาขอพรให้ได้สมหวังตามที่ขอมาแล้วมากมายอีกด้วย ด้วยความอยากรู้นี้ ตรวจหวย ไปสืบค้นประวัติของเจ้าพ่อพญาแล รวมไปถึง วิธีการบูชาขอพรอย่างไรให้ได้ตามที่ปรารถนา

เจ้าพ่อพญาแลคือใคร

อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล

จากประวัติเจ้าพ่อพญาแลท่านนี้มีชื่อว่า พระยาภักดีชุมพล (แล) เป็นต้นตระกูล “ภักดีชุมพล” ผู้ก่อตั้งและเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกนั่นเอง ที่สำคัญเลยท่านไม่ใช่คนไทย แต่เป็นชนชาติลาว เพราะอะไรท่านถึงได้เข้ามาที่ประเทศไทยและเป็นผู้ก่อตั้งจังหวัดชัยภูมินั้นตามประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 2 (สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ) ได้มีชาวลาวคนหนึ่งชื่อ ท้าวแล ได้พาคนลาวส่วนหนึ่งอพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ บ้านน้ำขุ่น หนองอีจาน

ต่อมาได้ย้ายไปตั้งหมู่บ้านใหม่แถว บ้านโนนน้ำอ้อม บ้านชีลอง แต่ท้าวแลยังคงส่งส่วยให้กับเจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองลาวอยู่ตลอด จึงทำให้ได้แต่งตั้งเป็น ขุนภักดีชุมพล ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ท่านมีโอกาสได้เรียนวิชาอาคมจาก ปู่ด้วง ชาวเขมร ที่บ้านตาดโตนที่อพยพเข้ามาฝั่งไทยเช่นเดียวกัน ทำให้ท่านได้วิชาอาคมมากมายรวมไปถึงวิชาคงกระพันชาตรี ต่อมาขุนพลภักดีไม่ส่งส่วยให้เจ้าอนุวงศ์

แต่กลับเข้าหาเจ้าเมืองนครราชสีมา ซึ่งอาสาที่จะส่งส่วยของขุนพลภักดีให้กับไทยโดยในตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองประเทศอยู่ ดังนั้นท่านจึงได้โปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็น พระยาภักดีชุมพล ให้เป็นเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ทำให้เจ้าอนุวงศ์ไม่พอใจอย่างมาก

ในปี พ.ศ. 2369 เจ้าเมืองลาวได้เข้าตีเมืองโคราช พระยาภักดีขุนพล ได้ยกพลไปช่วย คุณหญิงโม รบทำให้ลาวทัพแตกพ่ายไม่เป็นท่ากลับไป ต่อมาเจ้าสุทธิสารแม่ทัพของลาว ได้เดินทัพมาที่ชัยภูมิ พยายามเกลี้ยกล่อมให้พระยาภักดีชุมพลกลับมาเป็นพวก แต่ไม่สำเร็จจึงโกรธแค้นอย่างมาก ได้ฆ่าพระยาภักดีชุมพลทิ้งที่บ้านหนองปลาเฒ่า

ชาวบ้านต่างรำลึกถึงพระคุณจึงได้ทำการสร้าง ศาลเจ้าพ่อพญาแล ขึ้นมี รูปหล่อเจ้าพ่อพญาแล อยู่ภายในให้กราบไหว้ ต่อมาได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นที่วงเวียนศูนย์ราชการ เพื่อเป็นอนุสรณ์โดยได้มีการจารึกเอาไว้ด้วยว่า

“พระยาภักดีชุมพล (แล) เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก พ.ศ. 2360-2369 เป็นผู้ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อบ้านเมือง ได้สร้างเมืองชัยภูมิและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญขึ้นเป็นลำดับ ชาวชัยภูมิได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้เป็นที่ระลึกเมื่อ พ.ศ. 2508”

ทำไมจึงเรียกว่าเจ้าพ่อพญาแล

ชาวชัยภูมิเชื่อกันว่าหลังจากที่พระยาภักดีชุมพลเสียชีวิตแล้วนั้น จิตวิญญาณของท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านต่างรัก และเคารพศรัทธา ดังนั้นจึงตั้งศาลเพื่อให้เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านในยามที่มีเรื่องร้อนใจ ตั้งแต่เรื่องทำมาหากิน เจ็บไข้ได้ป่วย รวมไปถึงขอโชคลาภจากท่าน

ศาลเจ้าพ่อพญาแล

สาเหตุที่ชาวบ้านต่างเรียกท่านว่าเจ้าพ่อพญาแลนั้น ก็เนื่องจากว่าท่านเปรียบได้เหมือนกับพ่อผู้ยิ่งใหญ่ หรือเป็นเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเชื่อว่าผู้ปกครองเมืองคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกปักษ์ดูแลรักษาลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข

ทั้งนี้จึงทำให้ในวันพุธแรกของเดือน 6 เรียกว่า งานบุญเดือนหก จะมีการจัดงานทำพิธีรำลึกถึงเจ้าพ่อพญาแล โดยมีการจัดพิธีบายศรีบวงสรวงวิญญาณของท่านสุดยิ่งใหญ่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของชาวชัยภูมิเลยก็ว่าได้

วิธีบูชา เจ้าพ่อพญาแล

การขอพรจากเจ้าพ่อพญาแลนั้น แนะนำให้ไปขอพรท่านที่ศาลเจ้าพ่อพญาแล ดีกว่าที่อนุสาวรีย์เนื่องจากที่ตรงศาลนั้นเป็นจุดที่ท่านเสียชีวิต เชื่อกันว่าวิญญาณของท่านยังคงอยู่ที่นั่น การไหว้ขอพรนั้นเพียงแต่นำ ดอกไม้ ธูปเทียน มากราบสักการะขอพร โดยกล่าวคำสักการะ ดังนี้

ป้ายบทบูชาเจ้าพ่อพญาแล

คำสักการะ เจ้าพ่อพญาแล

ตั้งนะโม 3 จบ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ชะยะภูมิธานียานัง
ปะฐะมะ อิสสะริยะปุริสะคุณัง อะภิปูชะยามิ ชะยะ
ภูมิธานียานัง ปะฐะมะอิสสะริยะปุริโส มหิทธิโก
เม อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะ จะ อะภิลาภา
สะทาโสตถี ภะวันตุ เม สาธุ สาธุ สาธุ

เคล็ดลับในการขอพรให้สำเร็จ : นั่นก็คือต้องประพฤติตัวให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ผิดศีลธรรม หรือไม่ขัดต่อกฎหมาย และไม่แนะนำให้ขอในเรื่องการละเว้นเกณฑ์ทหาร หรือการติดสินบนคอร์รัปชั่น เพราะชาวบ้านเชื่อกันว่าท่านไม่ชอบและจะไม่ส่งเสริมอย่างแน่นอน หากใครไปขออาจจะทำให้เจ็บป่วยหรือมีอันเป็นไปด้วยซ้ำ

การเดินทางไปศาลเจ้าพ่อพญาแล

ศาลเจ้าพ่อพญาแลจะตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ 3 กิดลเมตร โดยเดินทางจากตัวเมืองใช้ถนนสาย ชัยภูมิ-บ้านเขว้า (ทางหลวงหมายเลข 225) ให้สังเกตุจะมีแยกทางเข้าไปจากถนนใหญ่สายชัยภูมิ บ้านเขว้า ให้เลี้ยวขวามือเข้าสู่หนองปลาเฒ่า ที่ตั้งของศาลริมน้ำจะมีต้นมะขามใหญ่

คำขวัญของจังหวัดชัยภูมิ

คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ คือ ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล สำหรับ คำขวัญท่องเที่ยวของจังหวัดคือ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี

อนุสาวรีย์ คือ

รูปปั้น หรือสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลสำคัญ หรือรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญในอดีต

สรุป

เจ้าพ่อพญาแล ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดี สำนึกถึงบุญคุณแผ่นดินที่ให้ที่พักพิงและทำมาหากิน ยอมเสียสละชีวิตตนเองเพื่อประชาชนลูกบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข เชื่อกันว่าดวงวิญญาณของท่านยังคงคอยคุ้มครองลูกหลานอยู่

ดังนั้นการไหว้ขอพรเจ้าพ่อพญาแล สามารถที่จะขอให้ช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย ทำไรทำนาให้ได้ผลผลิต ทำมาค้าขายให้ได้กำไรดี หรือจะขายที่ทางให้ได้สำเร็จ หรือจะขอให้ได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น

และสิ่งที่ไม่ควรขอ และอย่าได้คิดอุตริไปขอด้วย ก็คือเรื่องการละเว้นในเรื่องของการเกณฑ์ทหาร เรื่องที่ทำผิดกฎหมายคอร์รัปชั่นติดสินบนต่าง ๆ หากคิดที่จะไปขอก็อาจจะทำให้เจ็บป่วย หรือมีอันเป็นไปต่าง ๆ นา ๆ ได้เลย

บทความที่น่าสนใจ