ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ แทบจะเป็นปัจจัยหลักของผู้คนไปแล้ว วัน ๆ หนึ่งมีการเดินทางมากมายรถจึงยานพาหนะที่จะพาเราไปถึงจุดหมายได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย แต่คำว่าอุบัติเหตุมันไม่เข้าใครออกใครสามารถเกิดได้ทุกวินาที แบบฉุกเฉินทันที นอกจากที่เราจะต้องมีสติ สมาธิในการขับรถแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่พึ่งทางใจ ที่คนไทยให้ความนับถือก็คือ แม่ย่านาง

ซึ่งตามความเชื่อนั้นหากมีการกราบไหว้แม่ย่านางรถแล้ว ท่านจะช่วยให้การเดินทางนั้นปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเพราะบนท้องถนนนั้นมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้สูง เราได้ระมัดระวังตัวดีแล้วอุบัติเหตุนั้นอาจจะมาจากเพื่อนร่วมทางก็ได้ ตรวจหวย ว่าหากจะไหว้บูชาแม่ย่านางรถแล้วนั้นก็ต้องทำอย่างถูกวิธี เพราะนอกจากจะเสริมความเป็นสิริมงคลแคล้วคลาดจากภัย แล้วยังช่วยทำให้มีโชคลาภเข้ามาอีกด้วย

ตำนาน แม่ย่านาง

ตำนานที่เกี่ยวกับแม่ย่านางแต่เดิมเป็นความเชื่อของชาวจีน จากนั้นแพร่เริ่มเข้ามาในสังคมไทยในช่วงของสมัยกรุงศรีอยุทธยา คนจีนนิยมเรียกแม่ย่านางว่า มาจู่ (หมาจ่อ) เป็นเทพเจ้าของจีนที่คอยคุ้มครองการเดินทางทางทะเล

ภาพวาดเทพเจ้าม่าจู

มาจู่ (หมาจ่อ) มีความเชื่อแตกไปสองฝ่าย ฝ่ายแรกเชื่อว่าเป็นคนจริงที่เคยมีชีวิตมีตัวตนในประวัติศาสตร์ บ้างว่าเป็นลูกสาวของผู้บัญชาการทหารในอำเภอผู่เถียนชื่อ หลินย่วน บ้างก็ว่า เป็นลูกสาวของเจ้าเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง

แต่ที่คนนิยมพูดถึงมากที่สุดคือเป็นบุตรสาวของหลินหยวน อยู่ในสมัยรัชกาลพระเจ้าซ่งไท่จู่ (พ.ศ. 1503-1519) เนื่องเพราะด้วยมีหลักฐานบันทึกไว้จึงเชื่อว่า มาจู่ มีตัวตนจริง ๆ แต่อีกฝ่ายที่กลับเห็นว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นไม่มีตัวตนจริง ๆ

คนแรกที่นำความเชื่อเรื่องแม่ย่านางมาสู่เมืองไทยก็คือ เจิ้งเหอ เขาเคยประกับเหตุการณ์ที่เจอลมทะเลและได้ทำการเซ่นไหว้ให้เทพมาจู่คุ้มครอง และเขาได้เห็นเทพมาจู่มายืนที่เสากระโดงเรือ อยู่ๆ คลื่นลมก็สงบลงทันที เมื่อเขาเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุทธยา เจิ้งเหอจึงได้มีการจัดพิธีบวงสรวงบูชามาจู่ และเหตุการณ์นี้เองที่ทำให้ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเริ่มแพร่เข้ามาในประเทศทย

อีกทั้งในสมัยก่อนไทยเรายังต้องอาศัยคนจีนเป็นหลักในการที่จะเดินเรือทางทะเล จึงทำให้ไทยเราต้องทำพิธีเซ่นไว้บูชาเทพมาจู่ตามไปด้วย และยังมีคนจีนยังได้อพยพเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุทธยาเป็นจำนวนมากอีกด้วย จึงทำให้ความเชื่อเรื่องแม่ย่านางเริ่มหยั่งรากลึกแน่นขึ้น ๆ ตั้นแต่นั้นมา

ต้องไหว้ แม่ย่านาง ตอนไหน

จากตำนานที่แม่ย่านางคอยดูแลคุ้มครองเรือทุกประเภทไม่ว่าจะเรือประมง เรือขนส่งสินค้า เพื่อให้การเดินเรือนั้นปลอดภัย มาจนถึงปัจจุบันแม่ย่านางเสมือนเป็นเทพที่คอยปกป้องให้แคล้วคลาดจากภัยต่าง ๆ ทั้งจากรถยนต์ รวมไปถึงยานพาหนะทุกชนิด จึงทำให้มีการไหว้แม่ย่านางในทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ วันสงกรานต์ และวันตรุษจีน

แต่ถ้าช่วงเวลาดังกล่าวเราไมาสามารถที่จะการไหว้ได้ ก็ให้ถือเอา ฤกษ์สะดวก วันที่สะดวกก็ได้ โดยให้ทำการไหว้ปีละ 2 ครั้ง

ช่วงเวลาในการไหว้แม่ย่านางรถ ควรไหว้ช่วงเช้า ระหว่าง 07.09 น. – 10.09 น.

เตรียมของไหว้แม่ย่านางรถ

ของที่ใช้ไหว้แม่ย่านางรถอาจจะมีความแตกต่างกันแล็กน้อยในแต่ละภูมิภาค แต่ละจังหวัด ขึ้นอยู่กับธรรมเนียมของที่นั้น ๆ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งของที่ใช้ในการไหว้จะมีดังนี้

ของไหว้แม่ย่านาง
 • ผลไม้ 5 อย่าง หลัก ๆ จะเป็น กล้วยน้ำหว้าสุก 2 หวี และอีก 4 อย่างตามที่สะดวก แนะนำให้เป็นผลไม้มงคล
 • ข้าวสาร 1 ถ้วย
 • น้ำเปล่า 1 แก้ว
 • หมากพลู ยาเส้นสีฟัน 3 คำ
 • ขนมมงคลต่าง ๆ เช่น ขนมถ้วยฟู
 • ยาสูบ 3 มวน
 • ธูป 9 ดอก

เมื่อเตรียมของไหว้กันแล้วก็ไปดูวิธีขั้นตอนการไหว้ที่ถูกต้องกันต่อเลย

วิธีไหว้ แม่ย่านาง รถ

ขั้นตอนการไหว้แม่ย่านางรถก็จะคล้ายกับพิธีทั่วไป โดยเริ่มดังนี้

 • จัดเตรียมของไหว้ตั้งบนโต๊ะตั้งอยู่หน้ารถของเรา
 • จุดธูป 9 ดอก
 • ตั้งนะโม 3 จบ กล่าวคำถวายของแม่ย่านาง พร้อมกล่าวคำอธิษฐาน
 • รอจนธูปหมดดอกจึงกล่าวคำลาของไหว้แม่ย่านาง

บทถวายของไหว้ แม่ย่านาง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ
ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ
ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

เมื่อกล่าวคำถวายจบพูดต่อไปว่า “ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุ” จากนั้นให้กล่าวอธิษฐานในสิ่งที่ตนเองอยากได้……………………………………………….
จากนั้นรออีกประมาณ 20 นาที หรือจนกว่าธูปจะหมดดอก แล้วจึงกล่าวคำลาไหว้แม่ย่านางรถ

คำลาของไหว้ แม่ย่านาง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา
ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นยารักษาโรค อย่าให้เกิดโทษเลย
นะ เสสัง มังคะลา ยาจามะ

บทคาถาเมื่อออกรถใหม่

อิติ สุคะโต อาระหังพุธโท นโมพุทธายะ
ปัตถวีคงคา ภุมมะเทวา ขมามิหัง สุจิโต
พุทธัง แคล้วคลาด
ธรรมมัง แคล้วคลาด
สังฆัง แคล้วคลาด

เครื่องรางเสริมช่วยให้ขับขี่ปลอดภัย 

เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากการอุบัติเหตุจึงมี 5 เครื่องรางที่นิยมมีติดรถ ช่วยเรื่องการขับขี่ ได้แก่ พระพุทธรูปประจำวันเกิด , ท้าวเวสสุวรรณ , พระเครื่อง , ผ้ายันกันภัย และ ไซดักทรัพย์

ข้อห้ามทำในระหว่างที่อยู่บนเรือ

มีความเชื่อว่าห้ามทำเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่ดีขณะที่อยู่บนเรือเนื่องจากจะสร้างความไม่พอใจให้กับแม่ย่านางและจะทำให้เกิดความวินาศแก่เรือได้ ข้อห้ามมีดังนี้ ห้ามทะเลาะกัน , ไม่ควรทำให้เรือสกปรก , ห้ามดื่มของมึนเมาก่อนออกเรือ , ห้ามเหยียบโขนเรือ และ ห้ามมีเพศสัมพันธ์บนเรือ

ฝันว่าซื้อรถใหม่

ความฝันว่าซื้อรถใหม่ มีคำทำนายว่า จะมีโชคลาภเข้ามาเล็ก ๆ น้อย ๆ เรื่องการเงิน การงานค่อนข้างจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขตลอดเวลา เลขเด็ดนำโชคจากความฝัน 51, 69, 08, 651, 722

ขอบคุณภาพจาก autostation

สรุป

การเดินทางเพื่อให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากภยต่าง ๆ แล้ว นอกจากเราจะไหว้บูชาแม่ย่านาง พระเกจิอาจารย์ท่านยังเมตตาให้ คาถาเดินทางปลอดภัย สำหรับท่องก่อนออกเดินทาง ส่วนหนึ่งก็เป็นกุศโลบายที่จะให้ทุกคนได้ตั้งสติก่อนสตาร์ทรถทุกครั้ง เพราะสติคือตัวสำคัญที่สุด อีกหนึ่งความพร้อมที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือการทำประกันรถเพราะเมื่อถึงคราวเคราะห์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายกับรถยนต์ขึ้นมาก็ยังมีตัวช่วยเราได้อีกทางหนึ่ง

บทความที่น่าสนใจ

lottoup ลอตโต้อัพ หวยออนไลน์