ถ้าจะถามถึงสถานการณ์โควิดปัจจุบันนี้ในบ้านเราค่อนข้างจะแย่ลง สถิติผู้ป่วยนิวไฮขึ้นทุกวันมีการคาดเดาจากนักวิชาการว่าผู้ป่วยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นต่อวัน นอกจากเราจะต้องพึ่งพาบุคลลากรทางการแพทย์แล้ว ยังต้องหาที่พึ่งทางใจด้วยการไป ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หายป่วย ที่มีความเชื่อกันมาแต่ปู่ย่าตายาย

เชื่อกันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง ดังนั้นไม่ว่าจะมีเรื่องทุกข์ยาก เดือดร้อนอะไรคนไทยจะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผ่านพ้นปัญหาต่าง ๆ ไปได้ เรื่องของสุขภาพ การเจ็บป่วย ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรานิยมจะไปขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง หายจากการเจ็บป่วย วันนี้ ตรวจหวย จะมาแนะนำ 7 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่นิยมขอพรเรื่องสุขภาพ และให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะ

7 สถานที่ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หายป่วย

ศาลท้าวหิรัญพนาสูร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หายป่วย

ท้าวหิรัญพนาสูร

รายละเอียด : ท้าวหิรัญพนาสูร หรือท้าวหิรัญฮู ปรากฎครั้งแรกเมื่อครั้งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือได้ว่าเป็นผู้พิทักษ์ประจำที่คอยปกปักษ์รักษาพระองค์ ท้าวหิรัญพนาสูร เป็นอสูรที่มีสัมมาทิฐิ หากเมื่อรัชกาลที่ 6 ท่านประพาสที่ใดท้าวหิรัญพนาสูรจะคอยตามไปพิทักษ์รักษาไม่ให้เกิดอันตราย หรือเจ็บไข้ได้ป่วย

ทำให้ผู้คนเกิดความศรัทธาจึงได้ทำการหล่อองค์ท้าวหิรัญพนาสูรขึ้นมาเคารพกราบไหว้ ทั้งนี้เคยมีคนที่ป่วยด้วยอาการเรื้อรังไม่มีทีท่าจะหายได้ไปกราบไหว้ขอพรขอให้ตนเองหายจากการเจ็บป่วยจากโรคดังกล่าว เพียงเวลาไม่นานอาการของคนไข้ก็ค่อย ๆ ดีขึ้นจนสามารถหายเป็นปกติ ซึ่งเขาเชื่อว่า ท้าวหิรัญพนาสูร เป็นผู้ที่ช่วยให้หายป่วย ดังนั้นจึงมีคนจำนวนมากนิยมที่จะไปกราบไหว้ขอพรขอให้มีสุขภาพแข็งแรง และให้หายเจ็บป่วย

วิธีการขอพร : ให้จุดธูป 16 ดอก จากนั้นกล่าวคาถาบูชาท้าวหิรัญพนาสูร ดังนี้
ตั้งนะโม 3 จบ “ระหินะ ภูมาสีภะสะติ นิรันตะรังลาภะสุขัง ภะวันตุเม” (สวด 9 จบ)

เมื่อขอพรสำเร็จให้ทำบุญถวายสังฆทานให้กับท่าน และนำบายศรีพรหม บายศรีเทพ บายศรีปากชาม ขนุน มะพร้าวอ่อน 2 ลูก, กล้วยน้ำว้า 1 หวี, ดาวเรือง 9 พวง และสับปะรด ไปถวาย

ที่ตั้ง : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สามารถเข้ากราบไหว้ได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

อาศรมปู่ชีวกโกมารภัจจ์

หมอชีวกโกมารภัจจ์

รายละเอียด : เป็นที่รู้จักกันดีว่า ปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ท่านอยู่ในสมัยพุทธกาล ท่านยังเป็นแพทย์ประจำพระองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นแพทย์คอยรักษาพระสงฆ์ในยุคสมัยนั้น ถือได้ว่าท่านเป็นบรมครูทางการรักษา เพราะว่าในพระไตรปิฎกได้บันทึกเอาไว้ ไม่ว่าใครจะเจ็บป่วยเป็นโรคใดที่รักษาไม่หาย หากได้พบกับท่านแล้วโรคที่เป็นนั้นจะต้องหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจ

จนถูกยกย่องให้เป็นหมอเทวดา เมื่อมาถึงปัจจุบันนี้จึงทำให้ผู้ที่ศรัทธาบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ เชื่อว่าจิตวิญาณของท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และยังคงมีอยู่ จึงนิยมที่จะมากราบไหว้ขอพรให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย รอดพ้นจากโรคภัยต่าง ๆ

วิธีการขอพร : กล่าวคาถาบูชาปู่ชีวกโกมารภัจจ์ดังนี้

(ตั้งนะโม 3 จบ)
โอมนะโมชีวะโก สิระสา อะหัง การุณิโก
สัพพะสัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตัง
ปะภาโส สุริโย จันทัง โกมาร
ภัจโจ ปะกาเสสิ บัณฑิตโต สีเมธะโส
อะโรคะยา สะมะนาโหมิ

ที่ตั้ง : โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สามารถเข้ากราบไหว้ได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า

เจ้าแม่กวนอิม

รายละเอียด : เชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงมีความเมตตา และให้ความรักกับทุกคน รวมถึงสรรพสัตว์ ตำนานได้กล่าวไว้ว่าท่านเคยเป็นเทพธิดาอยู่บสวรรค์จากนั้นได้ลงมาจุติเป็นธิดาคนสุดท้องของพระเจ้าเมี่ยวจวง ซึ่งเป็นฮ่องเต้ที่มีจิตใจโหดร้าย มีชื่อว่า เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน เมื่อเติบใหญ่ท่านได้ออกไปบำเพ็ญเพียร งดกินเนื้อสัตว์ ศึกษาพระธรรม

เมื่อพระเจ้าเมี่ยวจวง เกิดประสบเคราะห์กรรมที่เคยทำมาเจ็บป่วยด้วยโรคประหลาดจะรักษาหายด้วยยาที่ปรุงจากดวงตาและแขนของลูกหลาน เมื่อเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านทราบเรื่องจึงสละดวงตาและแขนปรุงยารักษาจนฮ่องเต้หายเป็นปกติ ต่อมาท่านจึงได้บรรลุธรรมมีพระนามว่า กวนอิม เพราะเหตุนี้จึงทำให้ผู้คนต่างศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมนิยมกราบไหว้ขอพรเรื่องให้หายจากการเจ็บป่วย

วิธีการขอพร : เตรียมของไหว้ดังนี้ น้ำสะอาด 1 แก้ว ดอกบัวสีชมพูหรือสีขาว อาจจะใช้ดอกมะลิได้เช่นกัน ธูป 9 ดอก จุดธูปพร้อมกล่าวบทสวดดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ
“นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง
นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)”

**เคล็ดลับขอพรให้ได้ผลแนะนำให้ผู้ขอพรทานเจหรือมังสวิรัตถวายเจ้าแม่กวนอิม**

ที่ตั้ง : มูลนิธิเทียนฟ้า เยาวราช กรุงเทพ สามารถเข้ากราบไหว้ได้ตลอดทั้งวัน

ศาลเจ้าโจวซือกง

องค์เทพโจวซือกง

รายละเอียด : ตามความเชื่อของชาวจีน โจวซือกง เดิมท่านคือพระภิกษุที่บวชในศาสนาพุทธมหายาน ใฝ่ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน กล่าวกันว่าท่านสำเร็จธรรมขั้นสูงเทียบได้กับพระอรหันต์ อีกทั้งท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสมุนไพรและได้นำมารักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยพร้อมสอนธรรมะไปด้วย

นอกจากนี้ท่านยังช่วยพัฒนาเมืองอันซี ให้เจริญก้าวหน้าทั้งทำถนน สร้างสะพาน จนถึงขนาดบันดาลให้ฝนฟ้าตกในช่วงที่เมืองเกิดความแห้งแล้ง ทำให้ชาวบ้านต่างเลื่อมใสและศรัทธาท่านอย่างมาก

วิธีการขอพร : การขอพรจาก โจวซือกง ทำได้ง่าย ๆ โดยการจุดธูป 9 ดอก ไหว้ขอพรท่านได้เลย ไม่มีบทสวดเฉพาะที่เป็นภาษาไทย

ที่ตั้ง : ตลาดน้อย กรุงเทพฯ สามารถเข้ากราบไหว้ได้ช่วงเวลา 07.00-17.00 น.

วัดใดบ้างที่รับฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด-19

เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าเข้ามาทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก สำหรับท่านที่อยู่กรุงเทพฯสามารถที่จะนำศพญาติของท่านไปทำพิธีฌปนกิจศพได้ที่วัดต่อไปนี้ วัดลาดปลาเค้า , วัดมหาบุศย์ , วัดสะพานสูง , วัดบางพลีใหญ่ และวัดศรีสำราญ

วิธีป้องกันโควิด-19ด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการติดโควิด-19 ให้ป้องกันตัวเองดังนี้
– ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้าน
– ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ หรือใช้สบู่ล้างมือให้สะอาด
– ให้รักษาระยะห่างเมื่อต้องเข้าไปยังแหล่งชุมชน
– ไม่ใช้มือสัมผัสตา ปาก จมูก
– ไม่ออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น
– หลังจากกลับมาจากข้างนอกให้รีบอาบน้ำสระผมทำความสะอาดตัวทันที

ฝันว่าไม่สบาย

ผู้ที่ฝันว่าไม่สบายมีคำทำนายดังนี้ จะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นสามารถเป็นไปได้ทั้งเรื่องดี และไม่ดี ให้ระวังจะโดนหลอกเรื่องเงินทองจากคนใกล้ชิด เลขเด็ดนำโชคจากความฝัน มีดังนี้ 19, 24, 36, 277

หลวงพ่อสด วัดจันทรังษี

รูปหล่อหลวงพ่อสด

รายละเอียด : หลวงพ่อสด หรือพระเทพมงคลมุนี วัดปากน้ำ พระภิกษุผู้เพรียบพร้อมไปด้วย ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ สำเร็จวิชาธรรมกาย และท่านยังเป็นพระนักพัฒนา จึงทำให้ท่านเป็นที่เคารพศรัทธาต่อสาธุชนมากมาย สำหรับ รูปหล่อหลวงพ่อสดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่วัดจันทรังษี จังหวัดอ่างทอง

ได้มีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่าถ้าใครได้เข้าไปกราบไหว้ และได้สัมผัสที่บริเวณฐานของท่าน จะได้รับพรให้มีสุขภาพแข็งแรง ใบหน้าสดใสงดงาม และจะมีเงินสดใช้เหมือนชื่อของท่าน

วิธีการขอพร : จุดธูป 3 ดอก กล่าวบทสวดบูชาหลวงพ่อสด ดังนี้

ตั้ง นะโม 3 จบ
สัมมา อะ ระ หังฯ(9 จบ)

ที่ตั้ง : วัดจันทรังษี จังหวัดอ่างทอง สามารถเข้ากราบไหว้ได้ช่วงเวลา 08.00-18.00 น.

หลวงพ่อองค์ดำ

พระพุทธรูปสีดำ

รายละเอียด : หลวงพ่อองค์ดำ เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นองค์จำลองแบบมาจาก หลวงพ่อองค์ดำที่ประเทศอินเดีย เชื่อกันว่าใครที่เจ็บป่วยให้เอาน้ำมันมาลูบที่องค์หลวงพ่อดำจากนั้นก็อธิษฐานขอให้หายจากการเจ็บป่วยจากโรคที่เป็นอยู่ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง

เพียงเท่านี้ผู้คนที่ไปอธิษฐานขอพรมักจะหายเจ็บป่วยกันแบบน่าอัศจรรย์ใจ จนทุกวันนี้จะมีผู้คนเดินทางมากราบสักการะขอพรกันมากมายจาก หลวงพ่อองค์ดำ ที่วัดสมานรัตนารามแห่งนี้

วิธีขอพร : เมื่อจุดธูป 3 ดอกเรียบร้อยแล้วให้กล่าวบทบูชาดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ
อิติปิโส ภะคะวา กาฬะวัณณะพุทธะปฏิมัง
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตโร ปุริสะทัมมาสาระถิ
สัตถาเทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
(กล่าวอธิษฐานขอพร)

ที่ตั้ง : วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา สามารถเข้ากราบไหว้ได้ช่วงเวลา 08.00-18.00 น.

หลวงพ่อเกษร วัดโสธรวรารามวรวิหาร

พระพุทธรูปสีทอง

รายละเอียด : วัดโสธร เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วโดยทั่วไปส่วนใหญ่คนที่ไปที่วัดนี้จะไปกราบไหว้ขอพรจาก หลวงพ่อโสธร ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ใครที่ได้ไปกราบไหว้ขอพรจะสำเร็จสมหวังกันเกือบทุกคนแต่ที่วัดแห่งนี้ยังมี หลวงพ่อเกษร พระบริวารขององค์หลวงพ่อโสธร เป็นพระศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งองค์ที่เมื่อไปถึงวัดโสธรแล้วควรที่จะต้องไปกราบไหว้ เพราะเชื่อกันว่า เป็นพระหมอ ใครที่มีปัญหาเรื่องป่วยไข้จะมาขอพรให้หายปราศจากโรคภัย

ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเริ่มจาก ช่วงที่เกิดโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นโรคห่า โรคฝีดาษ ได้มีคนไปกราบไหว้ขอให้หายจากโรคระบาด หลังจากนั้นมีคนหายจากโรค บ้างก็ทุเลาเบาบางลง จนทำให้เป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน

วิธีขอพร : สามารถที่จะนำดอกไม้ไปกราบไหว้ขอพรท่านที่พระอุโบสถวัดโสธรฯ และเมื่อพรสัมฤทธิ์ผลแล้วโดยส่วนใหญ่จะนำเอา น้ำมะพร้าวอ่อน จีบหมาก จีบพลู 9 คำ มาถวาย

ที่ตั้ง : วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถเข้ากราบไหว้ได้ช่วงเวลา 07.00-16.30 น.

ขอบคุณรูปบางส่วนจาก HappyFresh

สรุป

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาพิกัดขอพรเรื่องสุขภาพ เจ็บไข้ได้ป่วย แนะนำให้ไปเช็คอิน 7 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ ตรวจหวย นำมาให้กับทุกท่าน ในช่วงนี้อาจจะเดินทางกันลำบากสักนิดเพราะสถานการณ์ระบาดของโควิด เราสามารถที่จะหารูป และระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 องค์นี้ และอธิษฐานขอพรท่าน และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราสามารถที่จะเดินทางไปกราบไหว้ท่านได้เช่นกัน

นอกจากนี้หากทุกท่านมีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขอแนะนำให้สวดคาถาป้องกันโควิด-19 ของครูบาบุญชุ่ม เชื่อกันว่าจะช่วยให้ป้องกันภัย และโรคระบาดไม่ให้เข้ามาใกล้

บทความที่น่าสนใจ