ความเชื่อ

จ้าวแห่งเวหาพญาครุฑ ตัวแทนอำนาจ บารมี และความเจริญรุ่งเรือง

พญาครุฑคือใคร แล้วทำถึงช่วยทำให้ร่ำรวย เมื่อบูชาแล้วต้องทำอย่างไรบ้างบทความนี้จะช่วยให้คำตอบที่ทุกคนสงสัย

ท้าวเวสสุวรรณ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย บูชาถูกวิธีชีวิตดีทันตา

ประวัติ ความเป็นมา ท้าวเวสสุวรรณ เทพเจ้าแห่งควมร่ำรวย พร้อมคาถาท้าวเวสสุวรรณ เต็มสูตร และขั้นตอนการบนบานสารกล่าว

เปิดประวัติ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิ่งเอี๊ย”

ไฉ่ซิ่งเอี๊ย เป็นเทพเจ้าองค์แรก ๆ ที่ชาวจีนนิยมเซ่นไหว้ ด้วยพลานุภาพดลบันดาลในการให้โชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวยให้แก่ผู้เซ่นไหว้ มีด้วยกันทั้งหมด 3 ปางหลัก