ปัจจุบันนี้การเสี่ยงโชคจากตัวเลขเป็นที่นิยมของนักเสี่ยงดวงหลาย ๆ คน ต่างก็อยากจะถูกรางวัลทำให้ต้องสรรหาวิธีให้ได้ตัวเลขเด็ด ๆ ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือจากสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ ศาลต่าง ๆ คาถาเสี่ยงโชค

แต่บางท่านไม่มีเวลาหรือกำลังทรัพย์ที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เรามีวิธีง่ายไม่ต้องไปไหนในการขอเลขก่อนซื้อหวย ด้วยการสวดคาถา ทางเราได้รวบรวมคาถาบางส่วนมาให้ แต่สิ่งที่จะช่วยส่งเสริมโชควาสนานั่นก็คือการทำบุญ ตักบาตรถวายสังฆทาน เป็นต้น

เสริมอีกอย่างก่อนที่จะสวดคาถาขอหวย ให้สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล ก่อนทุกครั้ง มาดูคาถาเสี่ยงโชค/ขอหวยกันเลย

คาถาเสกเงินก่อนไปซื้อหวย

ตั้งนะโม 3 จบ
มิเตพาหุ หะติ อุอากะสะ


เสกเงินที่จะใช้ซื้อหวยเป็นเวลา 9 วัน ก่อนที่จะนำเงินนั้นไปซื้อหวย
————————————————————

คาถาทำให้ถูกหวย


ตั้งนะโม 3 จบ
อุเย อะเย อุอากะสะ


ให้ภาวนาก่อนหวยออก 3 วัน
————————————————————

คาถาขอให้ถูกหวย (หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล)


ตั้งนะโม 3 จบ
นะมะพะทะ อิติอะระหัง อุทะปาทิยานัง พุทธะนิมิตตัง อุปปันนัง โหติฯ
(พระคาถานี้ใช้ภาวนาให้เห็นเป็นตัวเลข หรือนิมิตบังเกิดให้ปรากฏในจักขุทวาร มโนทวาร ถ้าหากไม่ปรากฎให้เห็นก็จะฝันหรือจะอธิษฐานภาวนาขอนิมิตก็ได้)
สัพพะสุขัง จะมหาลาภัง ภวันตุเม สัพพะโกรธัง วินาสสันติฯ
สังโฆ นะเมตตา โมกรุณา พุทปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ
มะอะอุ เมตตา จะมหาราชะปุตตี ราชะปุตตา สมณา
(จากนั้นก่อนนอนให้ระลึกถึงหลวงปู่หมุนและบูรพาจารย์ของท่าน แล้วภาวนาต่อไปจนกว่าจะหลับ ดังนี้)
พุทโธ พระอะระหัง พุทธะนิมิตตัง อิติฯ

————————————————————

คาถาฝันเห็นลาภ เห็นเลขเด็ด (ฝันได้เลข)


ตั้งนะโม 3 จบ
มะอะอุสีวังอุจุตตัง พระอะระหังจุติโลกัง อิทังยะธิระสังฆังจุติจุติ

————————————————————

คาถาเสี่ยงโชค


(สวดก่อนเดินทางหรือเสี่ยงโชค เสี่ยงทายทุกชนิด ไม่ว่าจะทำอะไรทุกอย่างในการพนันขันต่อ หรือแม้แต่ซื้อล็อตตารี่ ให้สวดบทนี้ก่อนหยิบ)


ตั้งนะโม 3 จบ
อินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง
อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง มะหามุนียะสัง
ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสัง
พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง
สัพพะสิทธิวิชชา จะระณะยะสัง สัพพะโลกา ธิปะติญาณะยะสัง
สัพพะโลกะ จะริยะญาณะยะสัง เอเตนะ ยะเสนะ
เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ มะมะสุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ
เสยยะถีทัง หุรูหุรู สวาหายะฯ

————————————————————

คาถาขอหวยจากชูชก


ตั้งนะโม 3 จบ
มะอะอุ สีวังอุจุตตัง พระอะระหังจุตติโลกัง อิทังยะธิระสังฆัง จุตติจุตติ


อธิษฐานขอให้หลับฝันเห็นนิมิตดี มีโชคลาภตามปรารถนา
————————————————————

สรุป

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้นี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้งมงาย แต่เป็นความเชื่อเฉพาะหรือบุคคลที่ทำกันมานานทางเว็บไซด์เป็นแค่ผู้นำเสนอเป็นความรู้เท่านั้นหากนำไปใช้แล้วไม่เป็นไปตามประสงค์ ตรวจหวย โปรดใช้วิจารณญาณ เล่าจากรวย ruay