การขอโชคขอลาภ อาจจะไม่ใช่แต่เรื่องหวยเรื่องเลขเสมอไป โชคลาภที่ขอไปอาจจะมาทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภทางหน้าที่การงาน สุขภาพ รวมถึงโชคลาภความรัก และโชคลาภอื่น ๆ อีกมากมาย บางท่านไม่มีเวลาหรือกำลังทรัพย์ที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เรามีวิธีง่ายไม่ต้องไปไหนในการขอโชคขอลาภ ด้วยการสวดคาถา ทางเราได้รวบรวมคาถาบางส่วนมาให้ แต่สิ่งที่จะช่วยส่งเสริมโชควาสนานั่นก็คือการทำบุญ ตักบาตรถวายสังฆทาน เป็นต้น เสริมอีกอย่างก่อนที่จะสวดคาถาขอหวย ให้สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล ก่อนทุกครั้ง

คาถามหาลาภ

(สวดแล้วดี สวดแล้วเฮง)

ตั้งนะโม 3 จบ
ธะนัง โภคัง ทุสะมะนิ นะนัง โภคัง ทุสะมะนิ
อุมิอะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง
อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ

————————————————————-

คาถาโชคลาภ

(ยิ่งสวดยิ่งมี ไม่ขัดสน ใช้ภาวนากับประเป๋าสตางค์ไม่ให้ขัดสน)

ตั้งนะโม 3 จบ
นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ จะ
ภะ ถะ สะ นะ อุ อุ นะ เตชะสุเนนะ
มะภูจะนาวิเวอิติ นะยะปะนังยุตเต

————————————————————-

คาถาขอลาภพระอุปคุต

ตั้งนะโม 3 จบ
มหาอุปคุต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหุชะนา
ราชาปุริโส อิถิโยมามัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง
ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม
เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุตโต จะมหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ
มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุณณะตา จะ เทวะ ตานัมปิ มะนุสสานัมปิ
เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมัง กายะพันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ
(สวด 9 จบ)

————————————————————-

คาถาขอลาภพระสังกัจจายน์

ตั้งนะโม 3 จบ
กัจจายะนะ มะหาเภโร เทวะตานะระ ปูชิโต โสระโห
ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง ภะวันตุ เม
ลาเภนะ อุตะโมโหติ โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง
สัพพะลาภา สะทาโสตถิ ภะวันตุ เม
(สวด 9 จบ)

————————————————————-

คาถาขอลาภ

(หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน)

ตั้งนะโม 3 จบ
สิทธิพุทธัง กิจจังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีติ
สิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลีติ
สิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลีติ
ฉิมพลี มหาลาภัง ภะวันตุเม

————————————————————-

คาถาขอลาภ

(หลวงปู่หลิว ปณณโก)

ตั้งนะโม 3 จบ
จะขอลาภหลวงปู่หลิวจะมะหาเถรา
สุวรรณณะมามา ระชะมามา เพชรชะมามา
อาหาระมามา ขาทะนิยะมามา โภชะนียะมามา
สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพพะบูชา ภะวันตุเม
นะชาลีติ อาคัจฉัยยะ อาคัจฉาหิ

————————————————————-

คาถาโชคลาถ

(ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภแบบฟลุ๊คๆ เอาไปเสกกับน้ำแล้วแตะหน้าผาก)

ตั้งนะโม 3 จบ
โพธิ มะหิสะกะ อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย
เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมพะโว

————————————————————-

คาถาขอโชคลาภจากกุมารทอง

ตั้งนะโม 3 จบ
จิเจรุนิจิตัง เจตะสิกัง รูปังกุมาโรวา มะมามามา นะมะพะธะ มะอะอุ
————————————————————-

คาถามหาลาภบทใหญ่

(หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู อุบลราชธานี)

ตั้งนะโม 3 จบ
ยะธาพุทโมนะ นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู
อุเมตตา จะ สัพพะเสน่หา จะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง ประสิทธิ เม
นะชาลีติ ประสิทธิลาภา นะโมพุทธายะ
สัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง
เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชมพูทีเป อิตถีโย ปุริโสจิตตัง
พันธัง เอหิ มะอะอุ สิวัง จิตตัง จิตคนทั้งหลาย มานิ
มามา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ติวัตตัพโพ อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ

(ภาวนาเป็นเมตตา มหานิยม ใคร ๆ ก็รัก ใคร ๆ ก็ชม เสริมลาภ เรียกลาภ นำโชคมาสู่ตัวเรา)
————————————————————-

สรุป
เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้นี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้งมงาย ruay แต่เป็นความเชื่อเฉพาะหรือบุคคลที่ทำกันมานานทางเว็บไซด์เป็นแค่ผู้นำเสนอเป็นความรู้เท่านั้นหากนำไปใช้แล้วไม่เป็นไปตามประสงค์โปรดใช้วิจารณญาณ ตรวจหวย