lottoup หวยออนไลน์
365kub คาสิโนออนไลน์

เรื่องของความตายคงไม่มีใครอยากจะพูดถึงนัก แต่วันนี้ ตรวจหวย ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของความตาย แต่จะมาพาไปกราบสักการะ พ่อปู่พญายมราช ผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองนรก ที่ตั้งอยู่ที่วัดชัยสิทธาวาส อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมมงคล และขอพรจากท่าน

ศาลปู่พญายมราช

เป็นข่าวเมื่อช่วงต้นปี หนึ่ง จักรวาล นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ชื่อดังที่มีคิวงานแสนจะแน่นเอี้ยด แต่มีคนตาดีเห็นนักแต่งเพลงชื่อดังไปไหว้สักการะ พ่อปู่พญายมราช ที่วัดชัยสิทธาวาส อำเภอสามโคก หรือว่าพี่หนึ่งจะเข้าสู่เส้นทางของสายมูอย่างเรา ๆ แล้ว ตรวจหวย ยินดีต้อนรับสมากชิกสายมูเพิ่มอีกท่านหนึ่ง ทั้งนี้ทำให้แอดสงสัยว่า พ่อปู่พญายมราช ท่านคือใครถึงได้ทำให้โปรดิวเซอร์ นักดนตรีชื่อดัง ต้องหาเวลาไปกราบไหว้กันเลยทีเดียว

พ่อปู่พญายมราช คือใคร

ถ้าจะให้บอกกันตรง ๆ ก็คือ พญายม ที่เป็นใหญ่อยู่ในนรกนั่นเอง เป็นผู้ตัดสินว่าผู้ที่ตายไปแล้วจะได้ไปยังสวรรค์เสวยบุญที่ได้สร้างสมมา หรือตกลงไปนรกเพื่อชดใช้กรรมชั่วที่เคยได้ทำมา ตามความเชื่อแล้ว พญายมราช นั่นมีหลายองค์ที่รับวาระต่อ ๆ กันมา

เมื่อหมดวาระขององค์นี้ องค์ต่อไปก็จะขึ้นปกครองแทน โดยองค์ปู่พญายมราชองค์นี้ มีตำนานกล่าวกันว่า ในอดีตชาติได้เกิดเป็นมนุษย์ทั่วไป เป็นผู้มีปัญญาได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่คอยตัดสินคดีต่าง ๆ ด้วยความยุติธรรม

ศาลปู่พญายมราช วัดชัยสิทธาวาส

มีครั้งหนึ่งบิดาของท่านทำผิด ต้องโทษถึงประหารชีวิตทำให้ท่านต้องตัดสินคดีด้วยความยุติธรรมจึงต้องสั่งประหารชีวิตบิดา หลังจากนั้นท่านเสียใจมากจึงออกบำเพ็ญเพียรในป่า เมื่อเสียชีวิตลงได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาที่เมืองทางทิศใต้ ท่านท้าววิรุฬหกจึงได้แต่งตั้งท่านได้เป็นพญายมราชคอยตัดสินคนตาย

วัดชัยสิทธาวาส

ส่วนประวัติ วัดชัยสิทธาวาส เดิมทีชื่อว่า “วัดป่า” เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ วัดนั้นเป็น เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยตอนปลายของกรุงศรีอยุทธยา ในราว ๆ ปีพ.ศ. 2402 เจ้าสัวเขียว ได้เข้ามาทำการบูรณะปฎิสังขรณ์ใหม่ให้ดีขึ้นไม่ทรุดโทรม มีพระอธิการเจิม ยสชาโต เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น

และยังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และได้มีการผูกพัทธสีมาเมื่อ ปีพ.ศ. 2410 จนเมื่อปี พ.ศ. ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วันชัยสิทธาวาส” พระประธานภายในอุโสถเป็นพระพุทธรูปปารมารวิชัย ที่สร้างขึ้นสมัยอยุทธยาตอนปลาย

เขตปฏิบัติธรรมวัด

เดิมทีศาล ปู่พญายมราช ไม่ได้ตั้งอยู่ที่วัดแห่งนี้ แต่ตั้งอยู่ที่ข้างโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ถนนติวานนท์ แต่ได้เกิดไฟไหม้ศาลทั้งหมด จึงได้ย้ายศาลพ่อปู่พญายมไปตั้งอยู่ที่ วัดชัยสิทธาวาส อีกทั้งยังได้เปลี่ยนองค์ใหม่อีกด้วย

ตามคติไทย หรือกุศโลบายในการบูชาพญายมนั้น ด้วยพญายมราชถือเป็นสัญลักษณ์ของความตาย หรือหากได้เจอหรือฝันถึงอาจจะเป็น ลางบอกเหตุชะตาขาด ทำให้ต้องรีบไปทำบุญหรือสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตกันอย่างด่วน

แต่เมื่อได้บูชาจะทำให้ได้ระลึกถึงการกระทำในชีวิตประจำวันของเรา ว่าเป็นไปในทางบุญหรือบาป นอกจากนี้อานิสงส์ที่ได้บูชาก็จะช่วงเสริมความเป็นสิริมงคล ต่ออายุ หรือให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดแก่ตัวเรานั่นเอง

วิธีบูชา พ่อปู่พญายมราช

ก่อนที่จะไปสักการะ พญายมราช นั้นเราเตรียมความพร้อมเครื่องเซ่นไหว้กันก่อนต้องมีอะไรบ้าง ดังนี้

  • ธูป 5 ดอก
  • ข้าวตอกดอกไม้ โดยเฉพาะดอกไม้ที่มีสีแดง
  • พวงมาลัยดาวเรือง
  • ข้าวสวย
  • อาหารคาว 2-3 อย่าง
  • นม เนย ขนมหวาน
  • ผลไม้ 3 อย่าง หรือ 5 อย่างก็ได้ แต่ผลไม้ที่ควรจะมีได้แก่ กล้วยสุก อ้อย และมะพร้าวอ่อน
  • ธงสีแดง 7 ผืน
  • ผ้าแพรสีแดง 3 ผืน
  • ตุ๊กตารูปปั้นม้าลาย

จากนั้นให้เริ่มจุดธูป 5 ดอก สวดบทคาถาบูชาองค์พญายมราช เมื่อสวดคาถาบูชาเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงสวดขอพรจากพญายมราช

พญายมราชในศาล

คาถาบูชา พ่อปู่พญายมราช

โอม พะยามะราชะ อุปาทะวะตายะ มะหิสสะ พาหะนายะ ทักขิณะทิสะ ฐิตายะ
อาคัจฉัญภุญชะตุ ขิปปะยะตุ วิปปะยะตุ สะวาหะ สะวาหะยะ สัพพะ อุปาทะวะ วินาสายะ สัพพะ อันตะรายะ วินาสายะ สุขขะวัฑฒะโก โหตุ อายุ วัญญะ สุขะ พะลัง อัมหากัง รักขันตุ สะวาหะ สะวาหายะ

เมื่อท่องครบ 3 จบแล้ว ให้เป่ามนต์ไปที่เครื่องบวงสรวง 3 ครั้ง และให้ยกเครื่องบูชาไปตั้งวางไว้ตรงที่ทางสามแพร่งหรือสามแยกในทางทิศใต้ แต่ถ้าหากจะสวดเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้สวดตามกำลังวันเกิดของแต่ละคนหรือสวดอย่างน้อยวันละ 1 จบก่อนเข้านอนหรือตอนเช้าก็ได้

คาถาขอพรองค์พญายม (แบบที่1)

โอม ทักษิณะ ทะสะเทวะตาสะหะ คะณะ ปะริวารายะ อาคัจฉัญตุ ปะริภุญชะตุ สวาหะ โอม สัพพะอุปาทะวะ สัพพะทุกขะ สัพพะโสกะ สัพพะโรคะ สัพพะภะยะ สัพพะปัททะวะวินาสายะ สัพพะศัตรูวินาสายะ ปะมุจจันติ โอม ยะมาเทวะตา สะทา รักขันตุ สะวาหะ สะวาหา สะวาหายะ

คาถาขอพรองค์พญายม (แบบที่2)

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธานัง
อัตถิกาเยกา ยายะ เทวานัง สัตถังสุตตะวา
อิติปิโส ภะคะว่ ยะมะ ราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุขะโต นะโมพุทธายะ

คาถาป้องกันอันตราย

(ใช้สวดในขณะที่เดินทางโดยให้ภาวนาในใจว่า “อะระหัง” จะทำให้ปลอดภัยเกิดความมงคลด้วยประการทั้งปวง)

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโต จุติ
จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ

สวรรค์ มีทั้งหมดกี่ชั้น

ตามความเชื่อและสวรรค์เป็นที่อยู่ของเทวดา ซึ่งมีกายเป็นทิพย์ มีทั้งหมด 6 ชั้น ดังนี้ จาตุมหาราชิกาภูมิ , ดาวดึงส์ภูมิ , ยามาภูมิ , ดุสิตาภูมิ , นิมมานรดีภูมิ และปรนิมมิตวสวัตดีภูมิ

อานิสงส์การบูชาพญายมราช

เชื่อกันว่าเมื่อบูชาพญายมราชแล้วพวกผีปีศาจจะไม่มาระราน ผู้บูชาจะมีบารมีน่าเกรงขาม ช่วยให้ปราศจากโรคภัย มีอายุยืน หากผู้บูชามีอาชีพราชการทำงานด้วยความซื้อตรงจะเกิดความเจริญก้าวหน้า

ชะตาขาด คือ

เกิดเหตุร้ายแรงถึงชีวิตโดยไม่ทันได้ตั้งตัว ตัวอย่างเช่น หญิงสาวยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์อยู่ ๆ ก็ตายด้วยกระสุนปริศนาที่ไม่ทราบที่มา

ขอบคุณรูปจาก meemore.info

สรุป

หากท่านใดที่จะบูชาองค์พญายมราช ควรดำรงตนเป็นผู้ที่ทรงความยุติธรรม หากจิตเจตนาของท่านไม่เที่ยงตรงผลที่ได้กลับมาอาจจะตรงกันข้ามกับที่ขอก็ได้ ดังนั้นท่านจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อย่าเป็นคนคดโกง สุดท้ายแล้วความเป็นสิริมงคล และความเจริญก้าวหน้าก็จะมาสู่ตัวคุณเอง

ในช่วงนี้หากจะเดินทางไปสักการะ ปู่พญายมราช ทางวัดอาจจะต้องมีคัดกรองกันมาเป็นพิเศษก็ขอให้เข้าใจกันและทำตามที่ทางวัดแนะนำอย่างเคร่งครัดไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวคุณเองในการป้องกันการระบาดของโรคที่ชื่อว่า ไวรัสโควิด-19

บทความที่น่าสนใจ