บทสวด คาถาพระฉิมพลี (คาถาพระสีวลี) ของ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม เป็นหนึ่งในพระคาถาขอโชคลาภ ที่เป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไป ด้วยที่ว่าเป็นที่ร่ำลือว่าผู้ใดที่ได้สวดบูชาเป็นประจำสม่ำเสมอจะให้ผลสำเร็จได้โชคลาภตามที่ปรารถนา

เชื่อกันว่า คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ท่านคือฆราวาสผู้หมดแล้วซึ่งกิเลส อีกทั้งยังมีอภิญญาอีกด้วย เมื่อครั้งที่คุณแม่บุญเรือน ยังมีชีวิตอยู่นั้นทานเป็นที่เคารพนับถือจากผุ้คนทั่วไปในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งในเรื่องของโชคลาภ ค้าขาย การรักษาโรค รวมไปถึงการพลิกฟื้นชะตาชีวิตที่ตกต่ำให้กลับมาดีกว่าเก่า

ทั้งนี้ในเรื่องการสั่งสอนธรรมะเพื่อการหลุดพ้น หากผู้ใดที่ได้บูชาท่านจะได้พบกับเรื่องปาฏิหารย์ ชีวิตจะมีแต่ความเจริญก้าหน้า ดังคำที่คุณแม่บุญเรือนได้กล่าวไว้ว่า “ใครเจอคนเรา คนนั้นโชคดี”

 คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

พระคาถาฉิมพลี เป็นสุดยอดคาถาที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน จะเลี้ยงตัวรอด มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ เงินทองจะหลั่งไหลมาเอง สวดให้ได้ 108 จบ เช้า-เย็น หรือสวดตามกำลังวัน และขอให้อยู่ในศีล ในธรรม หมั่นเจริญภาวนา สมาธิ จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ จะหลุดพ้นจากกองหนี้ กองทุกข์ รอดจากยุคเค็ญนี้ โรคร้ายต่างๆ เคราะห์กรรมร้ายต่างๆ จะคลี่คลายลง

คาถาพระฉิมพลี หรือ คาถาพระสีวลี บทพระคาถานี้คุณแม่บุญเรือนได้จากการนั่งสมาธิจิต ในวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ จากตำราที่ได้บันทึกบอกไว้ว่าเป็นคาถาที่ท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์นำมาถวาย แด่คุณแม่บุญเรือน

โดยในบทสวดมีเนื้อหากล่าวถึง พระสีวลี เถระหรือพระฉิมพลี ผู้เป็นเลิศมหาลาภ มหาโชค มหาโภคทรัพย์และเจริญ ด้วยจตุรพิศพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติประสพสิ่งอันพึงปรารถณาทุกประการ ผู้ใดที่ได้สวดเป็นประจำสม่ำเสมออานิสงผลบุญจะช่วยส่งเสริมโชคลาภ เรียกทรัพย์ ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พลิกชีวิตให้ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์

 คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

การสวด คาถาพระฉิมพลีนั้น ควรสวดให้ได้ 108 จบ เช้า-เย็น หรือตามกำลังวัน ดังนี้

  • วันอาทิตย์ 6 จบ
  • วันจันทร์ 15 จบ
  • วันอังคาร 8 จบ
  • วันพุธ 17 จบ
  • วันพฤหัสบดี 19 จบ
  • วันศุกร์ 21 จบ
  • วันเสาร์ 10 จบ

บทสวดคาถาพระฉิมพลี

ตั้ง นะโม 3 จบ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโร
สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา
พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา
สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม

สรุป

การสวดมนต์นอกจากที่จะช่วยให้จิตใจสงบ คลี่คลายทำให้สบายใจแล้ว ยังมีผลอานิสงส์มากมายจากการสวดอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมดวงชะตา ป้องกันภยันอันตรายต่าง ๆ อีกทั้งยังมีเมตตามหนานิมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา และสิ่งดี ๆ อย่างอื่นอีกมากมาย ทั้งนี้หากไม่มีปัญหาหรือเรื่องไม่สบายใจก็สามารถที่จะสวดมนต์ได้เหมือนกัน การสวดมนต์สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาทำได้ตลอดเวลาอีกด้วย

รวมบทคาถา สวดก่อนเดินทางช่วยให้แคล้วคลาด
บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น พร้อมคำแปล สวดทุกวันดีทุกวัน
ปาฏิหาริย์ บูชา ‘สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช’ ช่วยปลดหนี้ ค้าขาย ร่ำรวย