น้อมถวายความอาลัย พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 03.19 น. วันที่ 7 มีนาคม 2564 สิริอายุ 81 ปี 61 พรรษา

พระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์

จากเพจเฟซบุ๊ก วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho ได้ออกมารายงานเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 ว่า “น้อมถวายความอาลัย พระธรรมรัตนากร(สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 และ อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 03.19 น. วันที่ 7 มี.ค. 2564 สิริอายุ 81 ปี พรรษา 61

น้อมถวายอาลัยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho

รวมถึงได้แจ้งกำหนดพิธีการดังนี้

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕, อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์สรงน้ำศพ
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม

กำหนดบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ๑๐๐ วัน
ณ ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม (ด้านถนนเชตุพน)

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho

ทั้งนี้ได้มีศิษยานุศิษย์ และผู้ที่เคารพศรัทธาได้เข้ามาน้อมถวายความอาลัยเป็นจำนวนมาก

สรุป

ทีมงาน ตรวจหวย น้อมถวายความอาลัยยิ่ง พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาส วัดโพธิ์ โดยมีเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับท่านเจ้าอาวาส มีดังนี้

  • วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2482
  • สิริอายุ 81 ปี
  • บรรพชาเป็นสามเณร วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2495
  • อุปสมบทเป็นพระภิกษุ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
  • มรณภาพ วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 03.19 น.
  • อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 61 พรรษา