ทุกคนน่าจะเคยได้ยินว่า ‘พ่อ แม่ เป็นพระอรหันต์ของบ้าน’ การ ขอขมาพ่อแม่ เปรียบเสมือนการกล่าวคำขอโทษพ่อแม่ ผู้มีพระคุณอย่างเป็นทางการ หากมีโอกาส ก็ต้องตอบแทนพระคุณของท่านอย่างเต็มที่ ในเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กับท่าน เราอาจจะเผลอทำบางอย่างพลาดไป เผลอทำผิด ทำให้พ่อแม่เสียใจ โดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจ จึงถือโอกาสนี้ ในการขอขมาพ่อแม่ให้อภัยให้กับสิ่งที่เราได้เคยทำพลาดไป โดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

ขอขมาพ่อแม่

หลายคนที่คิดจะ ขอขมาพ่อแม่ มักเข้าใจว่า เราจะทำสิ่งนี้ เพียงแค่ในเทศกาลสำคัญๆ เท่านั้น อย่างเช่น เทศกาลสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ หรือ โอกาสสำคัญใดๆ ก็ตาม แต่แท้จริงแล้ว เราสามารถขอขมาพ่อแม่ของเราได้ในทุกวัน ทุกโอกาสที่เราต้องการ เมื่อทำไปแล้ว ชีวิตของคุณจะได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

สิ่งที่ต้องเตรียมในการขอขมาพ่อแม่

สิ่งของสำหรับ ขอขมาพ่อแม่
 1. พานธูปเทียนแพ
 2. พวงมาลัย ที่มีดอกมะลิ
 3. ซองปัจจัย เป็นการขอซื้อชีวิตใหม่จากพ่อแม่
 4. กะลังมังใส่น้ำอุ่น ลอยดอกมะลิ หรือ จะใส่น้ำอบหอมๆ ด้วยก็ได้
 5. ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า ผืนใหม่
 6. ผ้าขาวดิบ

ขั้นตอนการขอขมาพ่อแม่

วิธีการขอขมาพ่อแม่
 1. ก่อนจะเริ่มพิธีขอขมาพ่อแม่ ให้เราตั้งจิตอธิษฐานบอกสิ่งศักดิ์ต่างๆ ก่อน โดยกล่าวตามดังนี้
  “องค์พระพุทธเจ้า ข้าพเจ้า …………(ชื่อ และ นามสกุล)……………….. วันนี้ตั้งใจจะขอขมา ขอโอสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญ แม่ซื้อ เทพยดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่พระพาย พระแม่พระเพลิง วันนี้ เวลานี้ ลูก …………(ชื่อ และ นามสกุล)……………….. ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิกรรมจากคุณพ่อ คุณแม่ ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทอญ”
 2. เชิญให้พ่อแม่นั่งอยู่บนเก้าอี้ หรือ บนโซฟา ที่อยู่เหนือหัวของเรา ส่วนตัวเรา ให้นั่งกับพื้น เมื่อจัดการท่านั่งเป็นที่เรียบร้อย ให้เรากราบท่านทั้งสอง 3 ครั้ง
 3. ยกเท้าของท่านมาล้างในกะละมัง ที่มีน้ำอุ่น ดอกมะลิ และมีกลิ่นของน้ำอบ ที่ได้เตรียมไว้ ขณะกำลังล้างเท้าให้กล่าวขอขมากรรมในสิ่งที่ได้เคยทำผิดไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จะด้วยวาจาก็ดี กายก็ดี ใจก็ดี หรือแม้แต่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ ก็ขออโหสิกรรมสิ่งเหล่านั้นด้วย
 4. หลังจากที่ล้างเท้าไป พูดไปจนเสร็จ ก็ให้นำเท้าของท่าน มาวางไว้บนขาของเรา มีผ้าเช็ดเท้าผืนใหม่รองอยู่ เช็คเท้าของท่านให้แห้งให้สะอาด
 5. เมื่อเท้าของพ่อแม่แห้งดีแล้ว ให้นำเท้าของท่านมาวางไว้บนขาของเราก่อน แล้วทำการอธิษฐานจิต พร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งว่า…
  “พระแม่ธรณีเจ้าขา พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา ลูกมาขอกราบขมาลาโทษ ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ ไปบอกปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ ที่ผ่านมาลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ลูกขอรับใช้กรรม แต่หลังจากนี้ไปลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี”
 6. จากนั้น ก็ให้เรานั่งในท่าหมอบกราบ แล้ววางเท้าของท่านไว้บนหัวของเรา แล้วกล่าวต่อไปว่า…
  “พ่อคะ(ครับ) /แม่คะ(ครับ) ลูกขอขมา ขออโหสิกรรม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะ(นะครับ)”
  หลังจากนั้น ท่านก็จะพูดให้พร ให้ศีล ให้ชีวิตใหม่ แก่เรา
 7. สุดท้ายนี้ ให้ตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้ง นึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกล่าวว่า…
  “ลูกชื่อ …………(ชื่อ และ นามสกุล)……………….. ขออนุโมทนาบุญ จากพระพุทธเจ้า ให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วย ลูกขอนำกุศลผลบุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่ติดตามลูกมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบัน ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้”

คาถาขอขมาพ่อแม่

ล้างเท้าพ่อแม่

กายะกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส ที่ข้าพเจ้า …………(ชื่อ และ นามสกุล)……………….. ประมาทพลาดพลั้งทำผิดมาในชาตินี้ ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน (หากนึกได้ว่าเคยทำสิ่งที่ไม่ดีไว้ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม ควรบอกให้หมด) ลูกได้สำนึกแล้วในกรรมนั้น ขอให้คุณพ่อ และคุณแม่ อโหสิกรรมให้กับลูกทุกเรื่องนะคะ/นะครับ

หลังจากที่เรากล่าวจบ ให้คุณพ่อ คุณแม่ พูดว่า “ขออโหสิกรรมให้กับลูกในทุกๆ เรื่อง” ก็จะถือเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ

พวงมาลัยขอขมาพ่อแม่
การขอขมาโทษ

มีแสดงอยู่ในพระไตรปิฎก หมายถึง เมื่อมีการล่วงเกินกันและกัน จะด้วยทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี หรือทางใจก็ดี เพื่อให้มีการสำรวมระวังในกาลต่อไป จึงทำการขอโทษอย่างเป็นการ

ซองปัจจัย

เรามักได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆ เวลาไปทำบุญที่วัด เราจะไม่ใช้คำว่า บริจาคเงิน โดยตรง แต่จะใช้คำว่า ‘ซองปัจจัย’ ซึ่งมีเงินอยู่ภายใน ในอีกความหมายหนึ่ง สามารถแปลได้ว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ

น้ำอบหอม

น้ำอบหอม หรือ น้ำปรุงหอม เป็นน้ำหอมแบบไทยๆ นิยมใช้สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ใช้อาบน้ำ เพื่อดับร้อน มีกลิ่นหอม มีส่วนผสมของแป้ง ดัดแปลงมาจากน้ำหอมฝรั่งเศส แต่กลิ่นติดทนนานกว่า

สรุป

ชีวิตดีๆ มีได้ไม่ยาก เพียงแค่ ขอขมาพ่อแม่ ขอโทษท่านในสิ่งที่เราได้ทำผิดไป สำหรับการขอขมาดูเป็นเหมือนกับการขอโทษอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม โดยเฉพาะคนที่ทำอะไร ก็ไม่ประสบความสำเร็จ รู้สึกว่าชีวิตมีแต่อุปสรรคเต็มไปหมด ไม่มีอะไรราบรื่นเลย ตรวจหวย ขอแนะนำให้ทุกท่านลองไปขอขมาพ่อแม่ดู ชีวิตอาจจะดีขึ้นก็ได้

กรรมที่ทำกับพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณ เป็นกรรมที่ใหญ่หลวงนัก แต่อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ก็คือพ่อแม่ ท่านย่อมให้อภัยลูก ให้อภัยคนที่ท่านรักได้เสมอ ขอเพียงท่านขอขมาพ่อแม่ด้วยความจริงใจก็พอ หากไม่มีเวลาเตรียมสิ่งของและสถานที่ ท่านสามารถน้อมจิตตั้ง นะโมฯ แล้วทำการกล่าวคำสมาลาโทษได้เลย

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก T News

บทความแนะนำ