lottoup หวยออนไลน์
365kub คาสิโนออนไลน์

สำหรับพวกเราชาวไทยพุทธ วันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญ ๆ มีอยู่ด้วยกัน 3 วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และ วันอาสาฬหบูชา นั่นเพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจ และวัดคือที่รวมใจของพุทธศาสนิกชนทุกคน

สำหรับ วันอาสาฬหบูชา 2564 ในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลายคนอาจะพอทราบถึงความหมายของวันสำคัญทางศาสนาอยู่บ้างแต่อาจจะไม่หมด ตรวจหวย จะพาไปดูถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา และในวันดังกล่าวนี้เราชาวพุทธควรจะต้องทำอะไรกันบ้างในวันนี้

ที่มาของวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนานั่นเพราะว่าเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ คือ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในวันนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ ในวันเพ็ญวิสาขบูชาแล้ว แต่พุทธศาสนายังไม่ครบบริบูรณ์

พระพุทธเจ้าเทศนาธรรม

จากการพิจารณาแล้วท่านจึงได้ทำการประกาศพระธรรมคำสั่งสอน ให้กับเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ก่อน ซึ่งเมื่อ โกณฑัญญะ ได้ฟังปฐมเทศนาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรม จึงขอขออุปสมบทจากพระพุทธเจ้า ดังนั้นจึงทำให้วันอาสาฬหบูชาเป็นที่มีพระภิกษุสงฆ์ขึ้นในพุทธศาสนาครั้งแรก

วันอาสาฬหบูชา ในประเทศไทยได้เริ่มมีการทำพิธีกรรมครั้งแรกในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ได้มีประกาศออกมากำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ให้มีการปฏิบัติธรรมทางศาสนาเหมือนกับวันวิสาขบูชา

วันอาสาฬหบูชา มีความสำคัญอย่างไร

มาย้ำกันอีกครั้งถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา ว่ามีเหตุการณ์สำคัญอย่างไรบ้าง

 • เป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 หลังจากตรัสรู้ครั้งแรกเรียกว่า  “ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร”
 • โกณฑัญญะ และพราหมณ์อีก 4 คนขออุปสมบท จึงมีพิธีกรรมการบวชครั้งแรกซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำเป็นครั้งแรก เรียกว่า  “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
 • เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศ พุทธศาสนา
 • ในวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ ซึ่งมีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ข้อธรรมที่สำคัญใน วันอาสาฬหบูชา

สำหรับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร หลักธรรมที่สำคัญคือ อริยสัจ 4 มี

 1. ทุกข์ : สิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ไม่สบายใจ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 2. สมุทัย : การหาเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไร
 3. นิโรธ : สิ่งที่ช่วยให้ดับทุกข์ได้
 4. มรรค : มีองค์ 8 เป็นวิธีการในแก้ปัญหา ดับทุกข์ ซึ่งจะมี 8 ข้อด้วยกันคือ
องค์พระพุทธรูป
 • สัมมาทิฏฐิ คือ การเห็นตามความเป็นจริง
 • สัมมาสังกัปโป คือ มีความตั้งใจทำในสิ่งที่ดีงาม
 • สัมมาวาจา คือ การใช้คำพูดที่สุจริต
 • สัมมากัมมันโต คือ การทำที่สุจริต
 • สมัมาอาชีโว คือ การมีอาชีพสุจริต
 • สัมมาวายาโม คือ การมีความเพียรทำดี ละเว้นความชั่ว
 • สัมมาสติ คือ การมีสติอยู่ตลอดเวลา ไม่พลั้งเผลอ
 • สมัมมาสมาธิ คือ การตั้งจิตให้มั่นคงแน่วแน่

กิจกรรมที่ทำในวันอาสาฬหบูชา

ในวันสำคัญทางพุทธศาสนานั้นโดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นกิจกรรมของทางพระสงฆ์ และของพุทธศาสนิกชน โดยคณะสงฆ์จะทำการจัดเตรียมกิจกรรมภายในวัด รวมไปถึงการแสดงธรรมเทศนาพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทางด้านของเหล่าชาวพุทธจะมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • ในช่วงเช้าร่วมกันทำบุญตักบาตร
 • รับศีล ละเว้นการทำบาปทั้งปวง
 • ทำบุญถวายสังฆทาน ให้ทาน
 • เข้าฟังธรรมเทศนา
 • ช่วงเวลาเย็นร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโสถ

การเวียนเทียน

การเวียนเทียนนั้นถือเป็นการแสดงความเคารพ โดยทำการเดินเวียนรอบปูชนียสถาน ซึ่งจะทำการเดินเวียนขวา 3 รอบ ซึ่งในรอบที่ 1 ขณะที่เดินจะสวดบทอิติปิโส, ในรอบที่ 2 สวดบทสวากขาโต และรอบที่ 3 สวดบทสุปะฏิปันโน

เวียนเทียนออนไลน์

ถ้าจะถามว่า วันอาสาฬหบูชา 2564 เวียนเทียนไหม เนื่องจากการเวียนเทียนจะเป็นการรวมกลุ่มและมีความใกล้ชิดกันมาก ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดอย่างหนัก และได้มีการประกาศล็อคดาวจังหวัดที่เสี่ยงสูงเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม หรือจะเป็นจังหวัดต่าง ๆ ก็ตามแต่ ดังนั้นช่วงนี้คงต้องเว้นระยะห่างกันสักนิดการไปเวียนเทียนที่วัดมีอันจะต้องงดกันไป

แต่เราสามารถที่เวียนเทียนออนไลน์ได้ เหมือนวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาแล้วนั้นก็ได้ใช้วิธีนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถเข้าไปที่เว็บ เวียนเทียนออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 กรกฎาคม 2564

ศีลอุโบสถ คือ

ศีลอุโบสถ หรือก็คือศีล 8 เป็นศีลของประชาชนทั่วไป ไม่ใช่ของพระสงฆ์ ศีล 8 มีดังนี้ ไม่ฆ่าชีวิตสัตว์หรือมนุษย์ , ไม่ขโมยทรัพย์สินผู้อื่น , ไม่ล่วงในทางเพศต่อสามีหรือภรรยาผู้อื่น รวมถึงชายหญิงต้องห้าม , ไม่พูดคำที่ไม่เป็นจริง , ไม่ดื่มน้ำมึนเมาหรือสารที่ทำให้เมาหรือเสพติด , ไม่บริโภคอาหารในยามวิกาล (หลังเที่ยงถึงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในอีกวัน) , ไม่ร้องรำทำเพลง แสดงกิริยารื่นเริง รวมถึงละเว้นการแต่งความสวยงามให้ร่างกาย , ไม่นั่งหรือนอนบนที่นั่งหรือที่นอนที่ทำให้นุ่ม และสูงจากพื้น

พระสงฆ์ถือศีลกี่ข้อ

พระสงฆ์จะถือศีลทั้งหมด 227 โดยมี 4 ข้อที่อยู่ในหมู่ปาราชิก คือ ห้ามภิกษุเสพเมถุนกับมนุษย์ อมุนษย์ , ห้ามลักทรัพย์ ตั้งแต่ ๕ มาสกหรือประมาณ 1 บาท , ห้ามฆ่ามนุษย์และทำแท้งกับหญิงที่มีครรภ์ และห้ามอวดอุตตริมนุษสธรรม

ปัญจวัคคีย์ คือใคร

ปัญจวัคคีย์ เป็น นักบวชพราหมณ์ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรม เกิดดวงตาเห็นธรรม และเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้เป็นครั้งแรก โดยจะมี 5 รูป คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ

ขอบคุณรูปบางส่วน ธรรมะไทย

สรุป

ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬบูชา กิจกรรมที่ทำนั้นไม่ค่อยจะแตกต่างกันเท่าไหร่ มีการทำบุญตักบาตร รักษาศีล 5 ฟังเทศฟังธรรม และเวียนเทียน ถือได้ว่าเป็นสิ่งหลัก ๆ ที่พุทธศาสนิกชนสมควรที่จะทำในวันสำคัญนี้

นอกจากนี้การให้ทานในวันสำคัญทางพุทธศาสนายังเป็นบุญใหญ่ หากได้เปิดโรงทานนั้น อานิสงส์ที่ได้ทำบุญโรงทาน จะช่วยเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิต ทำให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามารวมถึงโชคลาภด้วยนะ

บทความที่น่าสนใจ

lottoup ลอตโต้อัพ หวยออนไลน์