ปีที่แสนจะเหนื่อยหน่ายกับปัญหาต่าง ๆ ที่มารอบด้านกำลังจะผ่านไปแล้ว หลาย ๆ คนคงอยากจะให้ปีใหม่ที่จะเข้ามานี้เป็นปีแห่ง ความสุข ความสบายใจ การเลือกที่จะไป สถานที่ปฏิบัติธรรม ในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยทีเดียว

หรือใครที่กำลังมองหาสถานที่พักใจ หากใครจิตใจกำลังฟุ้งซ่าน จนไม่อยากอยู่คนเดียว ลองมองหาสถานที่ไปปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การไปเจริญภาวนาจิต ซึ่งเป็นวิธีพักผ่อนจิตใจได้อย่างดีทีเดียว

อีกทั้งยังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต แถมยังได้บุญอีก หากไม่รู้ว่าจะไที่ไหนดี มาทางนี้ ตรวจหวย จะพาไปหา 10 สถานที่น่าไปอย่างยิ่ง

เสถียรธรรมสถาน

สถานปฏิบัติธรรมรองรับชาวพุทธศาสนิกชน เป็นสถานที่ซึ่งจัดสภาพแวดล้อม ต่างๆ เพื่อเอื้ออำนวยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรม อีกทั้งดำเนินงานพัฒนา คุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน

เน้นชีวิตเด็ก สตรี และนักบวชสตรี เพื่อแบ่งปันความสุขสงบเย็นต่อเพื่อนมนุษย์ ได้สามารถนำธรรมะไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน ให้สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากปัญหา โดยใช้หลักพุทธธรรมนำสังคม

สำหรับการปฏิบัติธรรมได้ทุกวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

พิกัด : 24/5 ม.8 ซ.รามอินทรา 55 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ 10220

วัดชลประทานรังสฤษฎ์ (นนทบุรี)

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมใกล้ๆ กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบัน วัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีบรรยากาศร่มรื่นทั่วบริเวณวัด มีกิจกรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยมีการสวดมนต์ บรรยายปาฐกถาธรรม และถวายเพลพระสงฆ์ ที่ลานหินโค้ง

สำหรับการปฏิบัติธรรมได้ทุกวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

พิกัด : 24/5 ม.8 ซ.รามอินทรา 55 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ 10220

วัดสังฆทาน (นนทบุรี)

เป็นวัดที่มีหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธาน ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงและที่อื่นก็ยังเคารพสักการะบูชาไม่เสื่อมคลาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดีพร้อม เน้นปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าฝึกปฏิบัติตลอดทั้งปี

สำหรับการปฏิบัติธรรมสามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน

พิกัด : ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

วัดมเหยงคณ์ (อยุธยา)

แต่เดิมเป็นพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ จัดเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐาน มีกิจกรรมทางศาสนามากมาย อาทิ จัดอบรมวิปัสนากรรมฐาน, จัดอบรมปฏิบัติธรรมพิเศษ, จัดบวชเนกขัมมภาวนาประจำเดือน, จัดบวชถือศีล 8 ประจำวันและจัดบวชพระสงฆ์ประจำเดือน เป็นต้น

สำหรับการปฏิบัติธรรมสามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน

พิกัด : 95 ม.2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดปัญญานันทาราม (ปทุมธานี)

เป็นวัดที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นผู้ก่อตั้ง โดยเน้นการเผยแผ่พระศาสนาและการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม โดยมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ คือ ศึกษาธรรม สวดมนต์ภาวนา บริหารกาย-จิต เก็บอารมณ์ เน้นทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม รักษาศีล 8

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าปฏิบัติได้ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า

พิกัด : 1 ม. 10 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วัดธรรมมงคล

เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแบบปฏิบัติกรรมฐานหรือวิปัสสนาตามแนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภูริทัตโต ด้วยการภาวนา พุทโธ รวมถึงการนั่งสมาธิภาวนา โดยการทำจิตใจของตนให้ตั้งมั่น ชำระจิตใจให้ผ่องใส เป็นการฝึกใจให้ฉลาดเที่ยงตรงและมีเหตุผล เหมาะสำหรับคนที่ชอบเหม่อลอย ไม่มีสติ สมาธิสั้น

พิกัด : ซอยปุณณวิถี 20 ถ. สุขุมวิท 101

วัดอัมพวัน

ที่วัดจะเน้นการปฏิบัติกรรมฐานหรือวิปัสสนาจารย์ตามแนวทางของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เน้นการเดินจงกรม ยุบหนอ พองหนอ การมีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งยืน เดิน นั่ง นอน เหมาะสำหรับคนที่ปล่อยวางไม่เป็น มีความทุกข์ตลอดเวลาเพราะเอาใจไปวางไว้ไม่ถูกที่

พิกัด : หมู่บ้านอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

วัดป่าสุคะโต

แนวทางในการปฏิบัติกรรมฐาน หรือวิปัสสนาจารย์ตามแนวทางของ หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ เน้นการเจริญสติรู้การเคลื่อนไหวของกาย ตามหลักสติปัฏฐาน 4 วิธีที่เป็นที่นิยม

คือวิธีสร้างจังหวะ เป็นวิธีสร้างสติแบบนั่งทำสมาธิแต่ไม่ต้องหลับตา ฝึกให้มีสติตลอดเวลา เหมาะกับคนที่อยากหาความสงบร่มเย็นให้กับตัวเอง เป็นการฟื้นฟูสติ สมาธิกับคนยุคใหม่ที่สมาธิสั้น

พิกัด : บ้านใหม่ไทยเจริญ จ.ชัยภูมิ

สำนักงานพุทธมณฑล

คงจะรู้จักกันดีที่ พุทธมณฑล จะแนวทางในการปฏิบัติ คือ การเจริญสติปัฏฐาน 4 กำหนดรู้อารมณ์ในขณะนั้นๆ เน้นการบริกรรม ยุบหนอ พองหนอ ด้วยเนื้อที่กว้างขวาง เงียบสงบ เหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะ และไม่มีเวลาทำบุญ

Big Buddha statue at phutthamonthon province, Nakhon Pathom, Thailand

พิกัด : ถ. พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม

วัดสนามใน

วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ แนวทางการปฏิบัติเน้นการเจริญสติด้วยการรู้การเคลื่อนไหวหรือเรียกว่า การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ฝึกเจริญสติโดยการสังเกต

หรือเฝ้าดูธรรมชาติรอบตัว เหมาะสำหรับคนเพ้อเจ้อ ฟุ้งซ่าน และจับจดอยู่ตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายในวัด เต็มไปด้วยต้นไม้ หนองน้ำที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ

พิกัด : บางกรวย จ.นนทบุรี

สรุป

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ สถานที่ปฏิบัติธรรม ที่เราหามาให้ ท่านใดใกล้ที่ใดสามารถไปกันได้เลย เลือกสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะกับตัวเอง ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสุขกันในปีใหม่นี้ และโดยส่วนมากจะเปิดให้เข้าปฏิบัติธรรมกันในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

ปีใหม่นี้ทีมงานตรวจหวย ก็ขอให้ท่านพบแต่ความสุข สมปรารถนา มีแต่ Ruay รวย รวย นะคะ