เป็นข่าวประกาศออกมาแล้วกับการปรับปรังระเบียบของ กองสลาก กินแบ่งรัฐบาล มีข้อห้ามไม่ให้คนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าติดต่อรับเงินรางวัลสลาก

ประาศราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เวปราชกิจจานุเบกสา ได้มีการเผยแพร่ ระเบียบของสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงนามโดย พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2563 มีเนื้อหาดังนี้

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ.2560 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บัคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 ของระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ.2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

สำหรับในข้อที่ 5 ของเก่าที่ถูกยกเลิกไปมีรายละเอียดว่า

“ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ยื่นขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย”

ได้ปรับปรุงใหม่ให้เป็น ดังนี้

“ข้อ 5 ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย”

นอกจากนี้แล้ว ตรวจหวย ยังได้นำวิธีการขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่ การเตรียมตัว รวมถึงสถานที่ที่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ที่ไหน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างตามกันมาได้เลย…

สลากกินแบ่งรัฐบาล

ต้องทำอย่างไร เมื่อถูกลอตเตอรี่

หากเมื่อถูกรางวัลลอตเตอรี่ทุกคนต้องดีใจ หากเป็นรางวัลใหญ่ที่หลายคนหวังที่จะถูกสักครั้งในชีวิตคงจะดีใจจนช็อคไปเลยทำอะไรไม่ถูก บางครั้งอาจจะจะไม่ทันได้เตรียมความพร้อมไว้เลย ถือได้ว่าการเตรียมความพร้อมนี้สำคัญอย่างมาก ดังนั้นนักเสี่ยงดวงทุกท่านเรามาเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนเลย

เก็บสลากที่ถูกรางวัลไว้ให้ดี

หลักฐานที่ดีที่สุดนั่นก็คือ ลอตเตอรี่ นั่นแหละ อย่างแรกให้เราเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ทางด้านหลังของสลากให้ลงบันทึกการเป็นเจ้าของ หากเผลอไผลทำสลากหล่นหาย จะได้ไม่มีใครนำไปแอบอ้างได้

ให้รีบไปลงบันทึกประจำวัน

หากดวงเฮงบุญส่งเสริม ถูกรางวัลใหญ่แน่นอนนั้น ถึงจะดีใจมากก็อย่าเสียงดังเที่ยวป่าวประกาศให้เราเงียบ ๆ ไว้ก่อนอย่ารีบบอกใครเพราะตัวคุณเองอาจจะไม่ปลอดภัยได้ ให้รีบไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้บ้าน หรือหากไม่ได้อยู่บ้านก็ไปแจ้งที่ใกล้ที่สุดเพื่อไปลงบันทึกประจำวันเพิ่มความปลดภัยให้กับตนเอง และเพื่อเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด แต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าการลงบันทุกประจำวันไม่ได้มีผลกับการขึ้นเงินรางวัล แต่เพื่อความสบายใจของเราเองมากกว่า

การไปขึ้นเงินรางวัล

การไปขึ้นเงินรางวัลนั้นต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

 • สลากที่ถูกรางวัลพร้อมลงชื่อหลังสลาก (ฉบับจริง)
 • บัตรประชาชน หรือ Passport

ขั้นตอนการไปขึ้นเงินรางวัล

ถ้าหากลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลนั้นไม่ใช่รางวัลใหญ่ เช่น เลขท้ายสองตัว เลขท้าย 3 ตัว เป็นต้น เราสามารถที่จะนำปไขึ้นเงินรางวัลได้กับแผงที่จำหน่ายลอตเตอรี่ได้ ทั้งนี้จะถูกหักหักค่านายหน้าประมาณ 1-2% ถือว่าสะดวกดีไม่จำเป็นที่ต้องเดินทางไปขึ้นเงินด้วยตัวเองที่กองสลาก แต่ถ้าหากถูกรางวัลใหญ่ตั้งแต่รางวัลที่ 5 เป็นต้นไปแนะนำให้ไปขึ้นเงินรางวัลด้วยตัวเองจะดีกว่า

การเดินทางไปขึ้นเงินรางวัล

แผนที่เดินทางไปกองสลาก

เมื่อถูกรางวัลสามารถที่จะไปขึ้นเงินได้ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล(สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-15.00 น. ไม่หยุดพักกลางวัน (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ซึ่งสามารถที่จะเดินทางไปได้ง่าย ๆ ทั้งทางรถเมล์ รถส่วนตัว และ รถไไฟ้า MRT สายสีม่วง

ขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัล

สำหรับในช่วงโควิดแบบนี้ให้ผู้ที่ถูกรางวัล จองคิวออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.glo.or.th โดยขั้นตอนการจองคิวออนไลน์จะดีที่สุด ซึ่งมีวิธีดังนี้

 • กรอก ชื่อ-นามสกุล
 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
 • กรอกจำนวนสลากฯ ที่ขอขึ้นรางวัล
 • เมื่อจองคิวแล้วก็เดินทางมาขึ้นรางวัลตามนัดหมายได้เลย
 1. เจ้าหน้าที่ให้ลูกค้าลงชื่อหลังสลากถูกรางวัลทุกฉบับพร้อมรับบัตรคิว
 2. ตรวจนับและสอบทานจำนวนสลากให้ถูกต้อง
 3. บันทึกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่ทางราชการออกให้บันทึกข้อมูลสลากในระบบจ่ายรางวัล พร้อมตรวจนับจำนวนสลากทุกฉบับ
 4. เขียนใบรับสลากขอรับเงินรางวัลให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของสลากทุกฉบับด้วยเครื่องแบล็คไลท์
 6. ส่งสลากให้กลุ่มงานตรวจพิสูจน์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 7. เจ้าหน้าที่พิสูจน์สลากรับสลากถูกรางวัลที่ 1 จากกองจ่ายรางวัล 1- 2 ตรวจสอบจำนวนสลากให้ถูกต้อง และลงนามรับรองในฐานะผู้พิสูจน์สลาก
 8. นำสลากส่งคืนเจ้าหน้าที่กองจ่ายรางวัล 1-2 (เวลาที่ให้บริการภายใน 5 นาที คือรวมเวลาส่งสลากและเวลาตรวจสอบ)
 9. พิมพ์เช็คและประทับตรา A/C PAYEE ONLY พร้อมลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน
 10. จ่ายเช็คโดยให้ลูกค้าตรวจความถูกต้องของข้อมูลเช็ค และลงชื่อผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานในใบรับเงินรางวัลและคิดเงินอากร/ภาษี
 11. ก่อนที่จะไปขึ้นเงินรางวัลเราต้องเตรียมตัว เตรียมเอกสารในการขึ้นเงินให้พร้อม

นอกจากนี้ผู้ถูกรางวัลก็สามารถไปขึ้นรางวัลที่ 1 ยังสามารถที่จะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศ

สรุป

ทั้งนี้ได้มีประกาศออกมาแล้วนักเสี่ยงดวงทุกท่านอย่าลืมศึกษาเรื่องระเบียบข้อกฎหมายในการที่จะซื้อลอตเตอรี่กันด้วยไม่อย่างนั้นถูกรางวัลแล้วจะไม่ได้ใช้เงินจะเสียดายแย่ อย่าลืมว่าตอนนี้ กองสลาก ออกห้ามคนที่อายุต่ำกว่า 20 เข้ารับเงินรางวัลทุก ๆ สลาก ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้น นอกจากยังมีวิธีการเตรียมความพร้อมให้กับทุกคนหากเมื่อเกิดดวงเฮงขึ้นมาถูกรางวัลจะได้เตรียมความพร้อมเป็นเศรษฐีกันได้อย่างถูกต้อง