เมื่อวันที่ 13 มิถนายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศาลาคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี มีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าฯ, นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าฯ, นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นายกองตรีณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง, นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชนะ กำนันบ้านม่วง พร้อมกับตัวแทนหอการค้า จ.อุดรธานี

ร่วมด้วยคณะกรรมการคำชะโนด ประชุมเรื่องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสักการะพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ของประชาชนที่จะเดินทางเข้ามากราบสักการะอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยมีมาตรการดังนี้

1.จัดทำแอปพลิเคชัน และลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ทราบถึงจำนวนผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าสักการะและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สามารถจองคิวสักการะได้ล่วงหน้าและวางแผนการเดินทาง

2.จัดทำระบบและจุดคัดกรอง โดยใช้เทคโนโลยเทอร์โมสแกน และระบบคีย์การ์ดในการเข้าสักการะ เพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณผู้เข้าสักการะได้ตามกำหนดเบื้องต้นจัดวางไว้ว่า

  • เปิดให้เข้าสักการะตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • รอบ เช้า 17 รอบ รอบละ 50 คน
  • รอบบ่าย 17 รอบ รอบละ 50 คน
  • มีจุดสักการะ 3 จุด แต่ละจุดอยู่ได้ไม่เกิน 5 นาที : จุดที่ 1 หน้าศาลปู่ศรีสุทโธ จุดที่ 2 ต้นมะเดื่อยักษ์ และจุดที่ 3 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยแต่ละจุดห้ามสัมผัส

4.มีการบันทึกข้อมูลผู้เข้าสักการะทุกคนได้อย่างแม่นยำ
5.มีระบบคัดแยกบุคคลและห้องสอบสวนโรคหากพบบุคคลที่มีความผิดปกติของร่างกาย เช่น อุณหภูมิสูง

6.มีแผนการบริหารความปลอดภัยของประชาชนผ่านกล้องวงจรปิดทั่วทุกจุดภายในคำชะโนด
7.มีการจัดทำแนวทางเดินระหว่างผู้เข้าสักการะ โดยไม่ให้ปะปนและเกิดความแออัดรวมถึงการเว้นระยะห่าง

นายอำเภอบ้านดุง ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงขั้นตอนในการเดินทางมาที่คำชะโนด ซึ่งมี 10 ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1.ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ที่ “คำชะโนด” หรือ สแกน QRCode
2.นำ QR Code แสดงตน ณ จุดคัดกรองหน้าประตู

3.คัดกรองวัดอุณหภูมิ แสดงบัตรประชาชนเพื่อรับบัตรเข้าสักการะ
4.สแกนบัตร เข้ายังจุดพักคอย รอรอบเข้าสักการะและฟังคำแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อเข้าสักการะ

5.ล้างมือ เข้าสักการะเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตามรอบที่กำหนด
6.ถอดรองเท้า รับพานบายศรี แสดงบัตรเข้าสักการะต่อเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าสักการะแบบเรียงแถว เว้นระยะห่าง งดสัมผัส พนมมืออธิษฐานจิต

7.สักการะ 3 จุด จุดละ 5 นาที และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รวมถึงงดสัมผัสจุดสัมผัสร่วม โดยสามารถบันทึกภาพได้
8.เดินกลับออกจากวังนาคินทร์คำชะโนดตามรอบของตนเอง

9.คืนบัตรและล้างมือ
10.เลือกซื้อสินค้าและลอตเตอรี่ภายในคำชะโนดได้ตามความเหมาะสม

ที่มา ไทยรัฐ