ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2563
รางวัลที่ 1

4626

รางวัลที่ 2

2636

รางวัลที่ 3

9221

รางวัลพี่เศษ
0447 1772 1946 2609 3066 3471 5198 7219 9758 9896
รางวัลปลอบใจ
1297 4030 4054 4791 5766 6906 7054 8563 8743 9727

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล