ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2563

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ 1

3942

รางวัลที่ 2

8862

รางวัลที่ 3

9858

รางวัลพี่เศษ
0600 0934 3667 4059 4221 5263 5763 8381 8469 9319
รางวัลปลอบใจ
0029 1450 3626 5559 7870 8175 9032 9383 9451 9846

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล