ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2565
รางวัลที่ 1

8116

รางวัลที่ 2

8082

รางวัลที่ 3

5419

รางวัลพี่เศษ
0299 0570 4960 6207 6296 7695 8918 9306 9590 9842
รางวัลปลอบใจ
0428 0754 1043 1832 4194 4299 5078 5337 7438 9972

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล