ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2565
รางวัลที่ 1

3561

รางวัลที่ 2

3477

รางวัลที่ 3

4957

รางวัลพี่เศษ
0144 0188 0234 0570 2646 4574 4911 5193 7078 9394
รางวัลปลอบใจ
0377 2062 2890 3062 3156 3226 3872 4142 5627 9518

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล