ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2565
รางวัลที่ 1

5925

รางวัลที่ 2

1469

รางวัลที่ 3

6311

รางวัลพี่เศษ
0374 0486 0799 1278 3055 3285 5177 5729 8614 9119
รางวัลปลอบใจ
2898 3018 4636 5187 5776 5969 6475 7417 9634 9757

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล