ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565
รางวัลที่ 1

1386

รางวัลที่ 2

1840

รางวัลที่ 3

2636

รางวัลพี่เศษ
0428 0980 0994 3267 4726 5327 5840 7162 7861 8580
รางวัลปลอบใจ
1759 2702 4183 5021 5439 6719 7800 8120 9540 9836

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล