ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2565
รางวัลที่ 1

1073

รางวัลที่ 2

7106

รางวัลที่ 3

4931

รางวัลพี่เศษ
0464 0640 1677 4866 6885 7095 7303 7806 8806 9117
รางวัลปลอบใจ
0358 2333 2884 2903 5196 6288 6440 8780 8875 9379

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล