ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2565
รางวัลที่ 1

9007

รางวัลที่ 2

0471

รางวัลที่ 3

6306

รางวัลพี่เศษ
0042 0726 1295 2301 3070 6500 6578 8090 8206 8384
รางวัลปลอบใจ
0489 1112 3887 4063 4861 5976 6386 7006 8095 8957

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล