ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565
รางวัลที่ 1

5425

รางวัลที่ 2

0775

รางวัลที่ 3

5255

รางวัลพี่เศษ
0102 1258 2916 3281 4128 4128 4412 5118 7404 7801
รางวัลปลอบใจ
1654 1882 4812 6289 6311 6537 7802 8467 8581 8908

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล