ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2565
รางวัลที่ 1

9935

รางวัลที่ 2

2212

รางวัลที่ 3

2617

รางวัลพี่เศษ
0283 2715 4430 4795 4850 5649 5676 6328 7059 8634
รางวัลปลอบใจ
0230 0321 0524 0711 4717 5817 6015 6618 6880 9864

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล