ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565
รางวัลที่ 1

3645

รางวัลที่ 2

8907

รางวัลที่ 3

5488

รางวัลพี่เศษ
3365 3432 3757 4131 5683 6337 6390 7905 8303 9659
รางวัลปลอบใจ
0216 0436 1895 3072 6077 8190 8227 8907 8980 9065

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล