ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565
รางวัลที่ 1

5100

รางวัลที่ 2

8730

รางวัลที่ 3

3848

รางวัลพี่เศษ
0560 0614 1469 1543 2307 3430 3659 5890 8267 9614
รางวัลปลอบใจ
0229 1687 2962 4892 5259 6620 7374 7594 8584 9076

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล