ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2565
รางวัลที่ 1

8613

รางวัลที่ 2

4931

รางวัลที่ 3

7548

รางวัลพี่เศษ
0450 1159 1210 1269 1812 5050 5882 8617 9497 9594
รางวัลปลอบใจ
2444 3267 3268 3540 4445 4821 6471 7366 9097 9828

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล