ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
รางวัลที่ 1

9569

รางวัลที่ 2

6424

รางวัลที่ 3

4199

รางวัลพี่เศษ
2646 3448 3987 4851 5629 6012 8810 9260 9692 9971
รางวัลปลอบใจ
0183 0300 0538 2048 2114 2576 6378 8287 8460 9611

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล