ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
รางวัลที่ 1

0360

รางวัลที่ 2

8066

รางวัลที่ 3

1979

รางวัลพี่เศษ
1338 2196 2873 3198 4114 4463 5211 6887 7208 7502
รางวัลปลอบใจ
0577 0622 1099 3643 5823 6427 7106 7152 8647 9549

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล