ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2565
รางวัลที่ 1

4250

รางวัลที่ 2

6525

รางวัลที่ 3

6815

รางวัลพี่เศษ
0264 0757 2014 3564 5400 5614 6559 6867 8499 9983
รางวัลปลอบใจ
1733 1748 2311 2921 5959 7437 7522 8400 9355 9944

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล