ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
รางวัลที่ 1

0833

รางวัลที่ 2

9324

รางวัลที่ 3

9980

รางวัลพี่เศษ
0167 1538 1846 2446 2848 3310 5359 5716 6089 7279
รางวัลปลอบใจ
1181 1250 1511 1682 3486 5223 5590 6156 7703 9925

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล