ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 19 มกราคม 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 19 มกราคม 2565
รางวัลที่ 1

2927

รางวัลที่ 2

6124

รางวัลที่ 3

5680

รางวัลพี่เศษ
1001 1584 2456 2547 3219 6744 7631 7980 8324 8506
รางวัลปลอบใจ
0789 2625 2833 3083 3465 3638 4258 4354 8034 9829

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล