ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2565
รางวัลที่ 1

7988

รางวัลที่ 2

6745

รางวัลที่ 3

3789

รางวัลพี่เศษ
0675 0947 0971 1419 3968 5836 6134 6337 9332 9596
รางวัลปลอบใจ
0130 0915 1099 1622 3086 5386 6084 9290 9477 9819

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล