ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 15 มกราคม 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 15 มกราคม 2565
รางวัลที่ 1

6329

รางวัลที่ 2

7539

รางวัลที่ 3

1537

รางวัลพี่เศษ
0277 1000 1910 3739 5031 6790 6850 7118 8635 8953
รางวัลปลอบใจ
1316 1604 1636 2676 3981 5574 5691 6023 6030 6939

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล