ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 14 มกราคม 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 14 มกราคม 2565
รางวัลที่ 1

รอประกาศ

รางวัลที่ 2

รอประกาศ

รางวัลที่ 3

รอประกาศ

รางวัลพี่เศษ
รอประกาศ
รางวัลปลอบใจ
รอประกาศ

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล