ตรวจหวยมาเลย์ งวดประจำวันที่ 12 มกราคม 2565

หวยมาเลย์ Magnum 4D

งวดประจำวันที่ 12 มกราคม 2565
รางวัลที่ 1

0302

รางวัลที่ 2

5940

รางวัลที่ 3

0813

รางวัลพี่เศษ
0746 1406 2195 2547 3419 5556 9070 9647 9883 9915
รางวัลปลอบใจ
0649 1179 3115 4413 5415 5797 6185 7607 7899 9990

รางวัลที่ 1 เรียกว่า A1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เรียกว่า B1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 เรียกว่า C1 = 1 รางวัล

รางวัลที่ 4 เรียกว่า Special = 10 รางวัล

รางวัลที่ 5 เรียกว่า Consolation = 10 รางวัล