ตรวจหวยฮานอย

งวดประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

รางวัลพิเศษ

80359

รางวัลที่ 1

19644

รางวัลที่ 2

23666
56866

รางวัลที่ 3

03810
16724
27566
67734
90538
99553

รางวัลที่ 4

0584
6060
9608
9641

รางวัลที่ 5

1067
1335
1486
6679
6784
7013

รางวัลที่ 6

410
636
906

รางวัลที่ 7

25
54
79
88

หวยฮานอยย้อนหลัง

รางวัลพิเศษ
83866
รางวัลที่ 1
51676
รางวัลที่ 2
18736
24033
รางวัลที่ 3
16229
19388
26346
44869
64943
98136
รางวัลพิเศษ
09580
รางวัลที่ 1
29402
รางวัลที่ 2
23008
94257
รางวัลที่ 3
04080
37368
39226
74432
76637
98910
รางวัลพิเศษ
51925
รางวัลที่ 1
70091
รางวัลที่ 2
24987
77216
รางวัลที่ 3
19688
47241
66872
69203
85929
94756
รางวัลพิเศษ
76578
รางวัลที่ 1
89773
รางวัลที่ 2
08979
28086
รางวัลที่ 3
08697
50033
53310
62005
84913
98859
รางวัลพิเศษ
05365
รางวัลที่ 1
60256
รางวัลที่ 2
26510
96537
รางวัลที่ 3
18728
36168
44399
48241
67052
69293
รางวัลพิเศษ
96736
รางวัลที่ 1
00731
รางวัลที่ 2
43599
93389
รางวัลที่ 3
11921
33229
41521
57436
66854
95917
รางวัลพิเศษ
21916
รางวัลที่ 1
03753
รางวัลที่ 2
09292
74636
รางวัลที่ 3
68417
68651
69171
69786
90623
96858
รางวัลพิเศษ
91213
รางวัลที่ 1
60871
รางวัลที่ 2
63371
90650
รางวัลที่ 3
01360
11704
29482
44398
61559
63445
รางวัลพิเศษ
49333
รางวัลที่ 1
97939
รางวัลที่ 2
55311
56648
รางวัลที่ 3
11607
34925
37199
38462
46058
67329
รางวัลพิเศษ
16252
รางวัลที่ 1
93619
รางวัลที่ 2
14175
95275
รางวัลที่ 3
13536
42714
45786
83481
83910
92178