lottoup หวยออนไลน์
365kub คาสิโนออนไลน์

สำหรับท่านที่นิยมชมชอบในการไหว้พระเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เสริมบารมีให้กับตัวเอง แม่หมอจะมาเปิดพิกัดพระประจำวันเกิดให้กับทุกท่านได้ไปเช็คอินกราบสักการะเสริมดวงของตนเอง พร้อมกับบทสวดบูชาพระประจำวันเกิดที่มีความแตกต่างกันของแต่ละวัน

วันอาทิตย์

พระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์ คือ พระพุทธรูปปางถวายเนตร ลักษณะของพระพุทธรูปปางถวายเนตรอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองข้างประสานทับอยู่ด้านหน้าพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับซ้าย

พระประจำวันอาทิตย์
พระประจำวันอาทิตย์

จุดพิกัดของพระพุทธรูปปางถวายเนตร

 • วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เสาชิงช้า ที่กรุงเทพมหานครฯ อยู่ในเก๋งจีนของฝั่งกำแพงวัด
 • วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัสมุทรปราการ
 • วัดเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

บทสวดบูชาพระประจำวันอาทิตย์

ก่อนสวดให้ตั้งนะโม 3 จบ

(สวด 6 จบ)
(สวด 6 จบ)

วันจันทร์

พระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์ คือ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ลักษณะของพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร อยู่ในพระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ข้างซ้าย และขวา เสมอพระอุระ

พระประจำวันจันทร์
พระประจำวันจันทร์

จุดพิกัดของพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร

 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว อยู่ในกรุงเทพฯ
 • วัดพิชัยญาติการาม หรือ วัดพิชัยญาติ อยู่ในกรุงเทพฯ
 • วัดขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • วัดเขาตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บทสวดบูชาพระประจำวันจันทร์

ก่อนสวดให้ตั้ง นะโม 3 จบ

(สวด 15 จบ)
(สวด 15 จบ)

วันอังคาร

พระพุทธรูปประจำวันอังคาร คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ลักษณะของพระพุทธรูปปางไสยาสน์ จะอยู่ในพระอิริยาบทเอนนอนตะแคงขวา พระหัตถ์ซ้ายแนบไปกับพระวรกาย ส่วนอุ้งพระหัตถ์ขวาประคองพระเศียร

พระประจำวันอังคาร
พระประจำวันอังคาร

จุดพิกัดของพระพุทธรูปปางไสยาสน์

 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ ตั้งอยู่ใน กรุงเทพฯ
 • พระวัดบวรนิเวศวิหาร ในวิหารพระศาสดา ตั้งอยู่ใน กรุงเทพฯ
 • วัดใหญ่ชัยมงคล อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วัดขุนอินทประมูล อยู่ที่ จังหวัดอ่างทอง
 • วัดบางพลีใหญ่กลาง อยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ

บทสวดบูชาพระประจำวันอังคาร

ก่อนสวดตั้งนะโม 3 จบ

(สวด 8 จบ)
(สวด 8 จบ)

วันพุธ(กลางวัน)

พระพุทธรูปประจำวันพุธ (กลางวัน) คือ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ลักษณะของพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรจะอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ 2 ข้างยกประคองบาตรตรงสะเอว

พระประจำวันพุธ(กลางวัน)
พระประจำวันพุธ(กลางวัน)

จุดพิกัดของพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

 • วัดอินทรวิหาร อยู่ในเขตบางขุนพรหม กรุงเทพฯ
 • วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • วัดท่าซุง อยู่ใน จังหวัดอุทัยธานี
 • วัดช่องลม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

บทสวดบูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)

ก่อนสวดตั้งนะโม 3 จบ

(สวด 17 จบ)
(สวด 17 จบ)

วันพุธ(กลางคืน)

พระพุทธรูปประจำวันพุธ (กลางคืน) คือ พระพุทธรูปปางพระป่าเลไลย์ ลักษณะของพระพุทธรูปปางพระป่าเลไลย์ จะอยู่ในอิริยาบถนั่งบนก้อนศิลาพระบาททั้งสองข้างห้อยลง พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุ พระหัตถ์ขวาหงาย

พระประจำวันพุธ(กลางคืน)
พระประจำวันพุธ(กลางคืน)

จุดพิกัดของพระพุทธรูปปางพระป่าเลไลย์

 • วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
 • วัดใหม่ทองเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ถนน มาลัยแมน ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • วัดป่าเลไลย์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

บทสวดบูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน)

ก่อนสวดให้ตั้ง นะโม 3 จบ

(สวด 12 จบ)
(สวด 12 จบ)

วันพฤหัสบดี

พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี คือ พระพุทธรูปปางสมาธิ ลักษณะของพระพุทธรูปปางสมาธิ จะอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

พระประจำวันพฤหัสบดี
พระประจำวันพฤหัสบดี

จุดพิกัดของพระพุทธรูปปางสมาธิ

 • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • วัดดไชโยวรวิหาร ตำบล ไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
 • วัดพะเยาว์ ตำบล ศาลารีไทย อำเภอ เสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 • วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทสวดบูชาพระประจำวันพฤหัสบดี

ก่อนสวดให้ตั้ง นะโม 3 จบ

(สวด 19 จบ)
(สวด 19 จบ)

วันศุกร์

พระพุทธรูปประจำวันศุกร์ คือ พระพุทธรูปปางรำพึง ลักษณะของพระพุทธรูปปางรำพึง จะอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นประสานประทับที่พระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

พระประจำวันศุกร์
พระประจำวันศุกร์

จุดพิกัดของพระพุทธรูปปางรำพึง

 • วัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วัดถนน อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
 • วัดรัตนคีรี อ.เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 • วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น

บทสวดบูชาพระประจำวันศุกร์

ก่อนสวดให้ตั้ง นะโม 3 จบ

(สวด 21 จบ)
(สวด 21 จบ)

วันเสาร์

พระพุทธรูปประจำวันเสาร์ คือ พระพุทธรูปปางนาคปรก ลักษณะของพระพุทธรูปปางนาคปรก จะมีมีอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางบซ้อนกันบนพระเพลา มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องบนพระเศียร

พระประจำวันเสาร์
พระประจำวันเสาร์

จุดพิกัดของพระพุทธรูปปางนาคปรก

 • วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 • วัดบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม
 • วัดบูรพาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 • วัดสระน้ำใส อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

บทสวดบูชาพระประจำวันเสาร์

ก่อนสวดให้ตั้ง นะโม 3 จบ

(สวด 10 จบ)
(สวด 10 จบ)

สรุป

แม่หมอขอแนะนำเลยว่าการสวดมนต์เป็นประจำทุกวันนั้นนอกจากจะช่วยเสริมดวง เสริมบารมี เสริมสิริมงคลให้กับตัวเราแล้วนั้น ยังจะเป็นตัวช่วยฝึกให้มีสติ มีสมาธิ ทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ประมาท เมื่อไม่ประมาทก็จะมีแต่สิ่ง ๆ ดีเข้ามา

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด ช่วยให้พ้นเคราะห์ ปราศจากภัย

lottoup ลอตโต้อัพ หวยออนไลน์