พระพิฆเนศ
ภาพองค์พระพิฆเนศ

พระศรีคเณศ พระคเณศ พระพิฆเนศวร พระวิฆเนศวร หรือ คณปติ นามเหล่านี้ คือ นามขององค์มหาเทพแห่งความสำเร็จ พระพิฆเนศ เทพแห่งปัญญาและความรู้ เทพแห่งศิลปวิทยาทุกแขนง ช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ผู้มีพระเศียรเป็นช้าง และมีหนูมุสิกะเป็นพาหนะ

พระพิฆเนศ เป็นที่รู้จักและนับถือของคนโดยส่วนใหญ่ จะกล่าวถึงแค่ในประเทศไทย จากคติความเชื่อในไทยนี้แล้วพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการ ดังนั้นจะแยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก กลุ่มคนนักศิลปะ นักแสดงทุกแขนง กลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มคนทั่วไปที่เคารพศรัทธา

การกำเนิดของพระพิฆเนศ

เรื่องการกำเนิดขององค์มหาเทพแห่งความสำเร็จนี้ มีหลากหลายตำนาน ในแต่ละตำนานรายละเอียดจะแตกต่างกันไป มีดังนี้

ตำนานที่ 1

หลังจากที่พระศิวะได้สยุมพรกับพระนางปราวตี(พระแม่อุมาเทวี) ได้ทรงสร้างพระโอรสขึ้นจากพระหทัยของพระองค์ คือ มนะสิกะบุตร จึงได้บังเกิดเป็นวเทวบุตรรูปงาม มีพระเศียรเป็นช้าง นามว่า พระคเณศ เมื่อพระนางปราวตีมาเห็นทรงอุ้มทารกน้อยขึ้นมาเลี้ยงดูเฉกเช่นมนุษย์ ทรงเจริญวัยอย่างรวดเร็ว พระศิวะมหาเทพจึงแต่งตั้งให้เป็น คณปติ หรือหัวหน้าบริวารของพระศิวะ

ตำนานที่ 2

หลังจากที่พระศิวะได้สยุมพรกับพระแม่อุมาเทวีแล้ว(ปราวตี) ทรงสร้างพระเทวบุตรจากพระจิตเพื่อคุ้มครองโลก จึงได้บังเกิดเทวบุตรรูปงาม พระนามว่า พระคเณศ พระอุมาทรงเห็นว่า เป็นบุตรแห่งศิวะเทพ กำเนิดโดยปราศจากมารดา จึงทำการเนรมิตพระเศียรใหม่ให้เป็นช้าง ซึ่งเป็นสิ่งมงคลคู่โลก ควรแก่การเคารพสักการะยิ่งขึ้น

ตำนานที่ 3

หลังจากที่พระนางปราวตี(พระแม่อุมาเทวี) ได้เสกสมรสกับพระศิวะแล้วทรงอยากได้พระโอรส ได้รับคำแนะนำจากคนสนิททั้งสอง ให้สร้างโอรสจากการสรงน้ำอาบในสระ โดยนำเอาผงจันทร์ขัดพระฉวีจากเหงื่อไคลของพระนางมาปั้นเป็นเทวบุตรรูปงาม และได้เชิญพระคงคามาสรงรูปปั้นนั้นให้เป้นเทพบุตรชื่อ คเณศ

ทรงให้พระคเณศดูแล ไม่ให้ใครผ่านเข้ามาถึงห้องบรรทม แต่หลังจากที่ศิวะเจ้าได้เสด็จกลับมาจากการถือศีลสมาธิจะเข้าสู่ห้องบบรทมของพระนางปราวตี แต่พระกุมารไม่ทราบว่าเป็นสเด็จพ่อจึงขวางไม่ให้เข้าไป และได้ต่อสู้กันรวมทั้งบริวารของพระศิวะ

แต่บริวารมากมายของศิวะเจ้ามิสามารถต้านทานพลังของกุมารน้อยได้เลย พระศิวะเจ้าจึงทรงพิโรธใช้ตรีศูลตัดพระเศียรของพระกุมาร ครั้งพระแม่ปราวตีได้ยินเสียงการต่อสู้จึงได้ออกมาดู พบว่าพระกุมารโดนตัดพระเศียรจนเกิดความโศกาเป็นอันมาก

จึงได้กลายร่างเป็นพระแม่กาลี ซึ่งสามารถทำลายโลกได้ มหาเทพทั้งสาม พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหมทรงยอมนอบน้อมขอขมาพระแม่กาลี และสัญญาว่าจะหาพระเศียรใหม่มาแทนให้ พระศิวะจึงให้พระวิษณุเดินทางไปยังทิศเหนือหากเจอเศียรใดเป็นเศียรแรกก็ให้เอามาต่อ

พระวิษณุเห็นช้างสิ้นใจอยู่ จึงตัดเอาเศียรนั้นมาต่อให้ทันที พระศิวะเจ้าทรงชื่นชมในความเก่งกาจของพระโอรสจึงทรงตั้งพระนามใหม่ว่า คณปติ ผู้เป็นหัวหน้าบริวารของพระศิวะเป็นผู้ขจัดอุปสรรคทั้งหลาย และควรแก่การเคารพบูชาก่อนเทพองค์อื่น ๆ

องค์พระพิฆเนศวร
องค์พระพิฆเนศ

ตำนานที่ 4

พระพรหมทรงแนะนำให้พระนางปราวตี ทำพิธีบูชาพระวิษณุในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือนมาฆะ กำหนดให้ทำ 1 ปีเต็ม เมื่อครบกำหนดพระนางจะมีบุตรจากการอวตารของพระกฤษณะ เมื่อครบ 1 ปี ทรงให้กำเนิดโอรสน้อยรูปงาม

พระศิวะเจ้าทรงดีพระทัยมากจึงได้จัดพิธีฉลอง ได้เชิญเทพเทวะทุกพระองค์มาประสิทธิพร ในเหล่าคณะเทพนั้นมี พระศนิเทพ (พระเสาร์) มาร่วมด้วย แต่เนื่องด้วยพระศนิเทพได้โดนต้องคำสาปจากพระชายาห้ามมองผู้ใด หากได้มองผู้ใดนั้นเศียรของผู้นั้นจะต้องหลุดออกจากร่าง

พระนางปราวตีทรงเห็นว่าพระศนิเทพไม่มอง เมินเฉยพระโอรส จึงทรงถามว่าทำไมไม่มองพระโอรสเลย ด้วยพระศนิเทพกลัวพระแม่ จึงเหลือบมองดูพระโอรสในบัดนั้นพระเศียรได้หลุดลอยไปยังวิมานพระกฤษณะ และเข้าไปรวมอยู่ในพระวรกาย

พระวิษณุที่อยู่ในงานนั้นทางเห็นช้างนอนสิ้นลมหันหัวไปทางทิศเหนือ จึงส่งพญาครุฑ ให้รีบออกไปยังริมแม่น้ำบุษปภัทร ไปตัดเศียรมาต่อให้กับพระโอรสน้อย พระนางปราวตีทรงกริ้วมากจึงสาปให้พระศนิเทพมีร่างกายพิการไม่สมประกอบ และให้มีโทษทุกข์ในวิมานแห่งความร้อนบนดาวเสาร์

พิธีสำคัญของ พระพิฆเนศ

กล่าวกันว่าเทศกาลสำคัญ หรือพิธีสำคัญของพระพิฆเนศนั้น จะมีจัดขึ้นทั่วทุกภาคของอินเดีย วันสำคัญนั้นคือ คเณศจตุรถี หรือตรงกับวันกฤษณะ-ปักชา ในช่วงเดือนมืด ข้างแรม 4 ค่ำ ประมาณราว ๆ เดือน สิงหาคม – กันยายน

พิธีนั้นจะมีการสรงน้ำโดยใช้น้ำจากแม่น้ำคงคา หรือใช้น้ำนม น้ำผึ้ง นมเปรี้ยว น้ำตาลทราย ขมิ้น สรงแล้วตามด้วยน้ำคงคา หรือน้ำฝนสะอาดผสมกับน้ำคงคา จากนั้นพรมน้ำหอม ถวายเครื่องทรง เครื่องหอม กำยาน ธูป บายศรี ผลไม้ 3 – 9 อย่าง การทำอารตี สรรเสริญพระคเณศ และทำการตั้งเทวะปรารถนา คือพรที่จะได้จากองค์พระพิฆเณศ

และยังมีอีกพิธีหนึ่งที่สำคัญ คือ พิธีดูซิลลา วันนวราตรีที่บูชาพระแม่อุมาเทวี 9 งันในเดือนตุลาคม จะมีการแห่พระพิฆเณศก่อน จากนั้นตามด้วยบูชาพระแม่อุมาเทวีทุก ๆ ปางอวตาร

ปาง พระพิฆเนศ และการสักการะพระพิฆเนศ

พระพิฆเณศ 33 ปาง ที่นิยมบูชามากที่สุด มีทรงคุณลักษณะเป็นพิเศษ จะให้พรในลักษณะที่แตกต่างกันในการสักการะ มีดังนี้

อัตราจ่ายหวย
พระศรีคเนศวร
 • ปางบารา คณปติ : เป็นปางอันที่เป็นที่รักของทุกคนและเด็ก นิยมบูชาในบ้านเรือน หรือโรงเรียนที่มีเด็กเล็ก ช่วยขจัดอุปสรรค หนุนชีวิตห้ดีขึ้น ความสุขของครอบครัวที่สมบูรณ์ คาถาบูชา : โอม ศรี บารา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางทารุนา คณปติ : นิยมตั้งบูชาไว้ตามสถานศึกษา มหาวิทยาลัย หรือสถานที่ทำงานที่มีคนหนุ่มสาววัยทำงาน ให้คุณแก่แก่ผู้สักการะในกิจการงานทั้งปวง (ขอเรื่องงาน) คาถาบูชา : โอม ศรี ทารุนา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • บากติ คณปติ : เป็นปางสำหรับให้ผู้ที่ถวายตัวเป็นสาวกบูชา เพื่อขอความสมบูรณ์ผาสุกในชีวิต คาถาบูชา : โอม ศรี บากติ คะณะปะติยะนะมะ ฮา
 • วีระ คณปติ : อาวุธครบมือ เหมาะกับองค์การบริหารแผ่นดิน ทหาร ตำรวจ ผู้นำ ผู้บริหาร ช่วยให้ได้รับชัยชนะ ในเรื่องการปกครอง เหมาะสำหรับรับราชการ หรือผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ คาถาบูชา : โอม ศรี วีระ คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ศักติ คณปติ : ช่วย เรื่อง เงิน งาน ความรัก ให้ครอบครัวมีความสุข คาถาบูชา : โอม ศรี ศักติ คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางทวิจา คณปติ : คือการให้ชีวิตใหม่ เหมาะกับผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ นักธุรกิจ นักลงทุน การเกิดใหม่ในการงาน การเรียน คาถาบูชา : โอม ศรี ทวิจา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • สิทธิ คณปติ : ช่วยในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ หรือการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ คาถาบูชา : โอม ศรี สิทธิ คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • อุฉิตา คณปติ : ช่วยให้ความสำเร็จ เสน่ห์ ทรัพย์ บริวาร ครอบครัวและความรัก คาถาบูชา : โอม ศรี อุณ ฉิ ตา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • วิทนา คณปติ : ช่วยสร้างอุปสรรคให้กับศัตรู การสาปแช่งผู้ทรยศ คาถาบูชา : โอม ศรี วิทนา คะณะปติ ยะนะมะ ฮา
 • คริสปา คณปติ : ให้พรและโภคทรัพย์เร็วกว่าทุกปาง คาถาบูชา : โอม ศรี คริสปา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • เฮรัมภะ คณปติ : ช่วยให้เป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง เป็นผู้ปกป้องต่อคนที่อ่อนแอ คาถาบูชา : โอม ศรี เฮรัมภะ คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • มหา คณปติ : เป็นปางแห่งความยิ่งใหญ่ ให้ครอบครัวเกิดความสมบูรณ์พูนสุข มีทรัพย์ บริวารมาก คาถาบูชา : โอม ศรี มหา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางวิชจายา คณปติ : เหมาะกับครูอาจารย์ นักคิด นักเขียน ให้ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ คาถาบูชา : โอม ศรี วิชจายา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางลักษมี คณปติ :ให้ความสำเร็จมั่งมีศรีสุข และสติปัญญา คาถาบูชา : โอม ศรี ลักษมี คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางนริส ตะยา คณปติ : บางครั้งจะประทับเต้นบนโลก นั่นคือความมีเกียรติชื่อเสียงระดับโลก เหมาะสำหรับพวกนักแสดง นักร้อง ให้ความมีเกียรติ มีชื่อเสียง คาถาบูชา : โอม ศรี นริส ตะยา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางอุสวา คณปติ : ใช้ในพิธีเรียกเสน่ห์และรัก ช่วยเรื่องเสน่ห์ รัก ทรัพย์ คาถาบูชา : โอม ศรี อุสะวา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางเอกราชา คณปติ : ช่วยป้องกันอาถรรพ์ และคุณไสย์บุคคลทั่วไป คาถาบูชา : โอม ศรี เอก รา ชา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางวารา คณปติ : ช่วยในการรักษาโรค ให้พรศักดิ์สิทธิ์ไม่มีวันลบ รักษาโรค คาถาบูชา : โอม ศรี วารา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางทะยัก ชารา คณปติ : ทรงเป็นผู้นำแห่งวิชาและพระเวทอันสูงสุด ให้พรช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ อำนาจแห่งพระเวท คาถาบูชา : โอม ศรี ทะยัก ชารา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางคริป ปา ปราสะดา : เหมาะสำหรับตั้งบูชาในสถานศึกษาต่าง ๆ ให้รางวัลตอบแทนความเคารพของเหล่าสาวก คาถาบูชา : โอม ศรี คริป ปา ปราสะดา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางฮิริดา คณปติ : ประทานพรให้เสน่ห์ และทรัพย์ คาถูชา : โอม ศรี ฮิริดา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางเอก ทันตะ คณปติ : ให้ความรู้และความสำเร็จในทุกสิ่ง คาถาบูชา : โอม ศรี ทันตะ คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางชวิตทริ ศรี คณปติ : คือความสำเร็จ เหมาะกับอาชีพที่เดินทางไม่หยุดนิ่ง ให้ความสร้างสรรค์ ความสำเร็จ คาถาบูชา : โอม ศรี ชวิตทริ คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางอุตทันดา คณปติ : ประทานพรให้มีอำนาจกำจัดปีศาจ คุณไสย และอวิชชา คาถาบูชา : โอม ศรี อุตทันดา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางรูนาโมชานา คณปติ : ช่วยปลดคำสาปหรือกรรมเก่าของมนุษย์ ปลดหนี้สิน ล้างมลทิน คาถาบูชา : โอม ศรี รูนา โม ชานา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางครัน ทริ คณปติ : เหมาะกับอาชีพดีไซน์เนอร์หรือผู้ค้าขายผ้า เป็นปางผู้มีอำนาจ ให้พรมาก คาถาบูชา : โอม ศรี ครัน ทริ คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางทวิมุขติ คณปติ : เป็นปางที่ปรับตัวเข้าได้กับทุกคน เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานประชาสัมพันธ์ ติดต่อเจรจา ประสานงาน เป็นสื่อกลางต่าง ๆ ให้ทรัพย์มาก และขจัดอวิชชา คาถาบูชา : โอม ศรี ทวิมุขติ คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางตรีมุขติ คณปติ : มีอำนาจเหนือแห่งราชสีห์ สามโลกให้พรโภคทรัพย์ อำนาจ แคล้วคลาด คาถาบูชา : โอม ศรี ตรี มุข ติ คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางสิงหะ คณปติ : เหมาะกับองค์กรบริหารราชการแผ่นดิน ทหาร ตำรวจ สำหรับผู้มีกิจการใหญ่ช่วยให้ปกครองบริวาร มีทรัพย์มาก
 • ปางโยคะ คณปติ : ปางแห่งพระเวท และผู้รักษาพรหมจรรย์ ช่วยในการรักษาโรค คาถาบูชา : โอม ศรี โยคะ คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางทรุคา คณปติ : เป็นปางที่พระมาหากษัตริย์บูชา ช่วยให้มีอำนาจเช่นพระมหากษัตริย์ คาถาบูชา : โอม ศรี ทุรดา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางสันกาทะหารา : ลบล้างความเศร้าหมองทั้งปวง ครอบครัวมีความสุข ประสบความสำเร็จ ตามแต่จะอธิษฐาน คาถาบูชา : โอม ศรี สันกา ทะ หารา คะณะปะติ ยะนะมะ ฮา
 • ปางศรีศุภะดริชติ คณปติ: ประทานพร อำนาจ ยศถาบรรดาศักดิ์ วาสนา(สำเร็จด้วยธุรกิจหน้าที่การงาน) มีคนรักเมตตา ร่ำรวย มีพลังอำนาจในการขจัดปัดเป่าความอิจฉาริษยา เจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง โชคลาภเงินทอง ชื่อเสียง
องค์พระพิฆเนศปางเสวยสุข
พระพิฆเนศปางเสวยสุข

สรุป

ในบทความนี้ได้กล่าวถึงตำนานการกำเนิด และการแบ่งภาคแต่ละปางของพระพิฆเณศ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร บูชาปางใดแล้วจะได้รับพรอะไรบ้าง แต่หากใครมีบูชาไว้ครบ ถือว่าคือมหาราชแห่งทรัพย์และความยิ่งใหญ่ ตรวจหวย.com

รวมถึง บทสวดบูชา คำอธิษฐานขอพร จากองค์พระพิฆเณศอีกด้วย และในบทความต่อไปจะกล่าวถึงเกิดวันใด ควรบูชาปางไหนจะดีที่สุด เรื่องเล่าโดย ruay

Cr.หนังสือพระศรีคเณศ มหาเทพแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

บทความแนะนำ