เริ่มปีใหม่ใคร ๆ ก็ต้องหาของขวัญปีใหม่ให้ตัวเอง บางท่านสะสมเงินมาทั้งปีเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ก็ต้องเริ่มมองหาฤกษ์งามยามดีในการย้ายเข้าบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ เราได้นำเอาฤกษ์ดีจากอาจารย์รักษ์ ภัทร์มนต์ มาฝากไปดูกันเลย

ฤกษ์ดีทำบุญเลี้ยงพระ
ทำบุญเลี้ยงพระ

เดือนมกราคม ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนมกราคม
ฤกษ์ดี
 • วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 14.35 น. – 15.15 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 09.15 น. -12.05 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 08.15 น. -09.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 10.15 น. -11.55 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์
ฤกษ์มงคล
 • วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 10.15 น. -11.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 11.15 น. -13.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 09.05 น.-11.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน มีนาคม ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม
เดือนมีนาคม
 • วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 10.15 น. -11.55 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 09.15 น. -11.15 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 15.15 น. -16.45 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 15.45 น.-16.35 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 09.15 น.-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 07.15 น.-10.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน เมษายน ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนเมษายน
เดือนเมษายน
 • วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 11.45 น.-10.05 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 09.10 น.-10.25 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 13.25 น.-14.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 11.15 น.-12.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 12.45 น.-13.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน พฤษภาคม ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม
เดือนพฤษภาคม
 • วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 10.10 น.-11.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 10.25 น.-11.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 08.25 น.-11.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 10.25 น.-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 09.09 น.-12.59 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน มิถุนายน ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนมิถุนายน
เดือนมิถุนายน
 • วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 15.05 น.-15.55 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 09.15 น.-10.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 10.25 น.-11.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน กรกฎาคม ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม
เดือนกรกฎาคม
 • วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 08.15 น.-10.25 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 09.15 น.-10.15 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 11.25 น.-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 10.25 น.-12.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 07.15 น.-09.25 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 10.25 น.-11.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 10.25 น.-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน สิงหาคม ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนสิงหาคม
เดือนสิงหาคม
 • วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 09.15 น.-11.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 08.15 น.-10.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 10.10 น.-12.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 15.45 น.-16.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 14.35 น.-15.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน กันยายน ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนกันยายน
เดือนกันยาน
 • วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 10.35 น.-11.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 09.15 น.-10.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 11.35 น.-12.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 09.25 น.-10.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 07-15 น.-10.25 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 10.15 น.-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน ตุลาคม ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนตุลาคม
เดือนตุลาคม
 • วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 09.15 น.-10.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 10.35 น.-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 10.25 น.-12.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 13.15 น.-14.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 10.15 น.-12.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน พฤศจิกายน ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน
เดือนพฤศจิกายน
 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 12.15 น. -13.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 09.10 น.-12.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 13.25 น.-15.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 14.15 น.-16.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 10.25 น.-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 10.35 น.-12.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน ธันวาคม ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนธันวาคม
เดือนธันาคม
 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 10.35 น.-11.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 09.15 น.-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 13.25 น.-15.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 10.25 น.-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 09.25 น.-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 13.15 น.-15.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

สรุป

ฤกษ์ดีอันเป็นมงคลในการทำบุญบ้านที่แอดรวบรวมมาให้ตลอดทั้งปี หวังว่าจะเป็ประโยชน์กับท่านบ้าง อย่างไรก็ดีหากบางท่านอาจจะไม่มีเวลาหรือช่วงฤกษ์ดีนั้นท่านอาจจะไม่ว่าง ก็สามารถใช้ฤกษ์สะดวกตามของแต่ละท่าน ruay ได้เช่นกัน

บทความแนะนำ