ในปี 2563 นี้ ท่านใดวางแผนที่จะกำลังออกรถ เช็คฤกษ์งามยามดีหรือยัง วันไหนที่เป็นวันดีเป็นสิริมงคล เราได้นำเอาฤกษ์ดี มงคลเด่น เน้นปัง ปี 2563 จากตำราอาจารย์เก่ง ชนะกันต์ มาฝาก มาดูกันว่าวันไหนบ้างที่สุดเฮง ปัง ๆ

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์
ฤกษ์ดี
 • วันอังคารที่ 4,11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 6,13,20 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันพุธที่ 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันเสาร์ที่ 29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

เดือนมีนาคม ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม
วันดีเดือนมีนาคม
 • วันพุธที่ 4,11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
 • วันเสาร์ที่ 7,14,21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสใช้)
 • วันจันทร์ที่ 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

เดือนเมษายน ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนเมษายน
เดือนเมษายน
 • วันเสาร์ที่ 4,11,18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันจันทร์ที่ 20 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
 • วันศุกร์ที่ 24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

เดือนพฤษภาคม ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม
เดือนพฤษภาคม
 • วันเสาร์ที่ 2,9,16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 3,10,17 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)
 • วันศุกร์ที่ 8,15,22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันจันทร์ที่ 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

เดือนมิถุนายน ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนมิถุนายน
เดือนมิถุนายน
 • วันจันทร์ที่ 1,8,15 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 4,11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันศุกร์ที่ 5,12,19 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันเสาร์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันศุกร์ที่ 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

เดือนกรกฎาคม ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีกรกฎาคม
เดือนกรกฎาคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 2,9,16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันศุกร์ที่ 3,10,17 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันเสาร์ที่ 11,18 เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 12,19 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 23,30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันศุกร์ที่ 24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

เดือนสิงหาคม ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนสิงหาคม
เดือนสิงหาคม
 • วันพฤหัสบดีที่ 6,13 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันศุกร์ที่ 7,14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันจันทร์ที่ 24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

เดือนกันยายน ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนกันยายน
เดือนกันยายน
 • วันพฤหัสบดีที่ 3,10 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันจันทร์ที่ 7,14,21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
 • วันศุกร์ที่ 18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)

เดือนตุลาคม ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีเดือนตุลาคม
เดือนตุลาคม
 • วันศุกร์ที่ 2,9 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 4,11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)
 • วันจันทร์ที่ 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
 • วันเสาร์ที่ 17,24,31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 18,25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)
 • วันจันทร์ที่ 19,26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

เดือนพฤศจิกายน ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีพฤศจิกายน
เดือนพฤศจิกายน
 • วันอาทิตย์ที่ 1,8,15,22,29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)
 • วันจันทร์ที่ 2,9,16,23,30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 5,12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 7,14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันศุกร์ที่ 20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

เดือนธันวาคม ปี 2563 / 2020

ฤกษ์ดีธันวาคม
เดือนธันวาคม
 • วันศุกร์ที่ 4,11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
 • วันอาทิตย์ที่ 6,13,20,27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์ใช้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 17,24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
 • วันเสาร์ที่ 19,26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
 • วันจันทร์ที่ 21,28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)

**หมายเหตุ**
วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00-18.00 น.
วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00-06.00 น.

สรุป

เมื่อได้สามารถออกรถได้สักคันก็ต้องหาฤกษ์งามยามดีเพื่อความเป็นมงคลเดินทางปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน