“ช่วงนี้ดวงไม่ดี ทำอะไรก็มีแต่อุปสรรคขัดชวาง” หลาย ๆ คนอาจจะเจอเหตุการณ์เช่นนี้ วิธีเปิดทางที่ขวางโชคลาภ นั้นมีด้วยกันหลายวิธีไม่ว่าจะทำพิธีการต่าง ๆ หรือจะเป็นการทำบุญ หรือบูชาเครื่องรางของขลังแพง ๆ นั่นก็สามารถช่วยได้เช่นกัน แต่ ตรวจหวย มีวิธีง่าย ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ด้วย วิธีเปิดทางที่ขวางโชคลาภ

เชื่อกันหรือไม่ว่า การสวดมนต์ คือ วิธีเปิดทางที่ขวางโชคลาภเสริมดวงการเงิน โดยไม่จำเป็นต้องเสียเงินเช่าบูชาอะไรแพงๆ เพียงแต่ตั้งจิตให้มั่นคง สวดมนต์ด้วยความเคารพจากใจจริง และเสริมด้วยการทำแต่ความดี ละเว้นความชั่วเพียงเท่านี้ก็จะช่วยส่งผลให้ได้รับโชคลาภได้เร็วขึ้น

เพราะการสวดมนต์ การทำดี การคิดดี การพูดดี ละความชั่วทั้งปวง จะช่วยดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามาหามากยิ่งขึ้น แต่…แต่ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะนั่งเฉย ๆ ไม่ทำมาหากินหวังพึ่งแต่สวดมนต์ก็ไม่ใช่เรื่องนะ

ทำความเข้าใจกันก่อนว่า การสวดมนต์นั้นเป็นการระลึกถึงสิ่งอันเป็นมงคล ซึ่งจะมีอานุภาพช่วยเสริมความคล่องตัว ทำกิจการงานใดๆ ก็จะปราศจากอุปสรรค ราบรื่นขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับบทสวดมนต์ที่จะช่วยบรรเทาดวงทำให้ชีวิตราบรื่น ไร้อุปสรรค ให้ลองสวด คาถาเปิดดวงชะตา หรือ คาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก บ่อยๆอาจช่วยเปิดทาง เสริมดวง และพลิกชีวิตให้คุณค้นพบทางที่ดีกว่าได้

โดยบทนี้ได้ต่อยอดมาจากคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกบทเดิมคือ “นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ” ซึ่งเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ดังนี้

  • นะ-คือ พระพุทธเจ้ากุกกะสันโธ องค์แรกในภัทรกัปนี้
  • โม-คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม องค์ต่อมา
  • พุท-คือ พระพุทธเจ้ากัสสปะ องค์ถัดมา
  • ธา-คือ พระพุทธเจ้าพระสมณโคดม องค์ปัจจุบัน
  • ยะ-คือ พระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรยในอนาคตกาลข้างหน้า

วิธีเปิดทางที่ขวางโชคลาภ เคล็ดการสวดมนต์ให้เห็นผลทันตา

  1. ผู้สวดควรทำทานและรักษาศีล
  2. ศรัทธาในพระรัตนตรัย
  3. สวดอย่างมีสมาธิ ตั้งใจในทุกคำที่สวด

คาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก

ตั้ง นะโม 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
พระธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี พุทเปิดวาสนา ธาเปิดจิต ยะเปิดธรรม
เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะ

ยะเปิดกรรมดี ธาเปิดงานดี พุทเปิดโชคดี โมเปิดลาภดี นะเปิดอำนาจดี
เปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ด้วยยะธาพุทโมนะ

นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัย โปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมี ศีลบารมี วิริยะบารมี เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารมี ฌาณบารมี ญาณบารมี ทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกัน ณ ปัจจุบันชาติ และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้… เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม เปิดด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

(ให้สวดอย่างน้อยวันละ 3 จบ หรือสวดได้เรื่อยๆ เมื่อมีเวลาหรือนึกขึ้นได้)

คาถาเรียกโชคลาภ

ธะนัง โภคัง ทุสะมะนิ
นะนัง โภคัง ทุสะมะนิ
อุมิอะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง
อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ

อีกหนึ่งบทสวดมนต์สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดี ไม่มีโชคลาภเข้ามาเหมือนเคย แนะนำให้นำน้ำสะอาดมาสวดพร้อมกัน เมื่อสวดเสร็จแล้วให้พรมน้ำทั่วร้านของตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคล

สรุป

พุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทั้งทางใจ และที่พึ่งในทุก ๆ ทาง ให้แก่ชาวพุทธทั้งหลาย วิธีเปิดทางที่ขวางโชคลาภ ด้วยการสวดมนต์ตามวันเกิดนี้จะช่วยให้ผู้ที่สวดเกิดความสบายใจ ช่วยให้มีกำลังใจ การสวด คาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก เป็นประจำนั้นจะช่วยเพิ่มพลังงานที่ดี พลังงานบวก เป็นการสะสมบุญบารมี ที่ช่วยให้ผู้สวดนั้นพบแต่สิ่งที่ดี ๆ พ้นจากภัยอันตราย พ้นจากมารทั้งปวง ปราศจากอุปสรรคทั้งหลาย

แต่อย่าลืมที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการสวดมนต์ นั่นก็คือการปฏิบัติธรรม และรักษาศีล ขอเพียงแต่ให้ทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์เป็นกุศลแค่ต้องการสละออกเท่านี้ก็เพียงพอ

บทความที่น่าสนใจ